Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Cechy lewego przedsionka w echokardiografii przezklatkowej a parametry krzepnięcia u pacjentów z migotaniem przedsionków w porównaniu do osób zdrowych i chorych z nadciśnieniem tętniczym

Abstract:

Celem badania była ocena aktywności układu krzepnięcia u osób z utrwalonym i napadowym migotaniem przedsionków oraz występowania różnic w tym zakresie w porównaniu z chorymi na nadciśnienie tętnicze i osobami zdrowymi, a także ocena występowania zależności między poziomem badanych czynników krzepnięcia a parametrami echokardiograficznymi lewego przedsionka i lewej komory.Do badania włączono chorych w wieku 29-84 lat z migotaniem przedsionków (AF) [43 osoby z utrwalonym AF (gPermAF), 50 osób z napadowym AF (gPxAF)] i z nadciśnieniem tętniczym (47 osób, gAH) oraz 18 osób zdrowych do grupy kontrolnej (g0) w wieku 39-60 lat. Uczestnikom wykonano przezklatkowe badanie echokardiograficzne oraz oznaczenia z krwi żylnej stężeń: kompleksu trombina-antytrombina III, czynnika tkankowego, fibrynogenu, rozpuszczalnej selektyny P, czynnika płytkowego 4, białka C-reaktywnego.Aktywność układu krzepnięcia różniła się między grupami. Stwierdzono korelacje wybranych parametrówechokardiograficznych lewego przedsionka i lewej komory z ocenianymi czynnikami układu krzepnięcia i stanu zapalnego. Zależności między badanymi parametrami były silniejsze w podgrupach z dysfunkcją rozkurczową lewej komory lub powiększonym lewym przedsionkiem.Stopień aktywacji układu krzepnięcia jest różny w badanych grupach. Wybrane parametry echokardiograficzne korelują z czynnikami krzepnięcia, można zatem wnioskować o i ; stotnym znaczeniu morfologii i funkcji jam serca dla stopnia pobudzenia układu krzepnięcia i stanu zapalnego, zwłaszcza u osób z dysfunkcją rozkurczowej lewej komory.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date issued:

2016

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4104

Call number:

ZB-124954

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2023

In our library since:

Aug 23, 2016

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-124954 Mar 16, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information