Title:

Określenie wpływu regularnego kontrolowanego wysiłku fizycznego na parametry zapalne we krwi pacjentów z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym

Author:

Filip, Magdalena

Subject:

nadciśnienie ; wysiłek fizyczny ; limfocyty T ; monocyty

Abstract:

Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego (NT). W NT kluczowym elementem jest dysfunkcja śródbłonka. Największy wpływ wywierają na nią stres oksydacyjny i stan zapalny. Regularny wysiłek fizyczny poprawia funkcje śródbłonka i obniża ciśnienie tętnicze krwi. Może to być skuteczna prewencja NT u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym . Celem projektu było poznanie jaki jest wpływ regularnego wysiłku fizycznego na charakterystykę leukocytów krwi obwodowej u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Do badania zrekrutowano 26 zdrowych pacjentów z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Uczestnicy poddani zostali 3-miesięcznemu treningowi (3 razy/tydzień) i 10 miesięcy po jego zakończeniu przystąpili do okresu kontrolnego, w którym prowadzili wcześniejszy tryb życia. W próbkach krwi pobranych od pacjentów analizowano: podstawowe subpopulacje limfocytów T, markery aktywacji oraz zdolność do produkcji cytokin; subpopulacje monocytów oraz ekspresję cząsteczek adhezji.Wyniki wskazują, iż 3-miesięczny, regularny wysiłek fizyczny nie wpłynął na skład podstawowych subpopulacji limfocytów T i monocytów oraz ich zdolność do produkcji cytokin. Wysiłek fizyczny spowodował spadek ekspresji markera wczesnej aktywacji w populacji limfocytów T CD4-CD8-. We wszystkich subpopulacjach monocytów zaobserwowano wzrost ekspresji markerów adhezji CD11 b i CD11c. Wnioski: Regularny wysiłek fizyczny nie wykazuje istotnego wpływu na badane parametry układu odpornościowego u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

immunologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Tomasz Guzik

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-124511

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: