Title:

Algorytm postępowania diagnostycznego w złamaniach odcinka dalszego kości przedramienia u dzieci z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego

Author:

Dzierżęga, Maria

Subject:

ultrasonografia ; dzieci ; złamania przedramion ; algorytm

Abstract:

Technika obrazowania ultrasonograficznego ma stałe miejsce w wielu działach medycyny, w tym w pediatrii i medycynie ratunkowej. Medycyna ratunkowa posługuje się procedurą FASTER (extended Focused Assesement with Sonography in Trauma plus extremitas and respiratory evaluation), gdzie wykonuje się pobieżnej oceny układu kostnego pod kątem złamań oprócz standardowego badania USG w poszukiwaniu obrażeń narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej. W diagnostyce urazów układu kostnego nadal podstawowych narzędziem diagnostycznym jest zdjęcie rentgenowskie.Celem pracy była ocena skuteczności diagnostyki ultrasonograficznej w urazach odcinka dalszego przedramienia u dzieci w porównaniu z obrazowaniem rentgenowskim wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Jeśli USG jest metodą równoważną to w jakich sytuacjach, w jaki sposób należy wykonywać to badanie? Jakie są cechy ultrasonograficzne kości prawidłowej i ze złamaniem w różnych grupach wiekowych? Ważnym aspektem jest forma zapisu obrazu i informacja dla innych lekarzy biorących udział w leczeniu oraz pożądane cechy aparatu ultrasonograficznego korzystne w diagnostyce złamań. Istotną sprawą jest pytanie o sposób nauki diagnostyki ultrasonograficznej układu kostnego studentów medycyny, ratownictwa medycznego oraz rezydentów medycyny ratunkowej, chirurgii czy ortopedii, gdyż jest to narzędzie lekarzy SOR, a nie radiologów. Sto ; sując zasady ochrony radiologicznej istotnym zagadnieniem jest czy znamienny procent dzieci uniknie narażenia na promieniowanie jonizujące.Wykonałam badania u 255 dzieci, dzieci te podzieliłam na 3 podgrupy: I podgrupa - od 1 do 5 roku życia - 44 dzieci, podgrupa II- od 6 do 11 roku zycia-125 dzieci oraz podgrupa III - od 12 do 18 roku życia - 86 nastolatków. W sumie stwierdziłam u 32% dzieci złamanie z przerwaniem okostnej, u 33% złamania podokostnowe i aż 35% dzieci bez cech złamania. Przeanalizowałam wyniki pod kątem zastosowania algorytmu wg Ackermanna, gdzie w wybranych sytuacjach urazowych kończyn stosuje się USG lub zdjęcie rentgenowskie. Wprowadziłam modyfikację algorytmu uwzględniającą repozycje zamknięte pod kontrolą USG.Potwierdziłam w 100% zgodność obrazowania ultrasonograficznego z obrazowaniem rentgenowskim. Algorytm Ackermanna można z powodzeniem zastosować do diagnostyki urazów odcinka dalszego kości przedramienia. Korzystając z własnej komputerowej bazy danych, w sposób jednoznaczny opisałam cechy ultrasonograficzne kości bez złamania i ze złamaniem z uwzględnieniem wieku dzieci. Zapisu dokonywałam w formie płyt DVD lub wydruku na drukarce o rozdzielczości optycznej 1200 dpi. 67% dzieci z urazami dalszego odcinka przedramienia nie wymaga zdjęcia rentgenowskiego, a ponad to grupa dzieci poddawanych zabiegom repozycji manualnej ma zmniejszone narażenie na promien ; iowanie jonizujące przez włączenie do zabiegu ultrasonografii. Nauka stosowania USG w urazach kości wymaga przede wszystkim pewności uczącego się, że to co widzi jest złamaniem. Już prawie 100 letnia historia powszechnego stosowania rtg do diagnostyki złamań wymaga cierpliwej pracy nad zmianą taktyki i współpracy wieloośrodkowej aby zamieniać ją na metody nieszkodliwe dla zdrowia.W przyszłości szeroko zakrojone wieloośrodkowe badania nad stosowaniem USG w urazach układu kostnego na pewno doprowadzą do eliminacji promieniowania jonizującego ze zbyt powszechnego stosowania. Działania grup naukowców eliminujących promieniowanie rentgenowskie z medycyny takich jak ALARA już są widoczne.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

traumatologia ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Sułko, Jerzy

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-124555

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: