Title:

Ocena skuteczności szczepień przeciw grypie u osób zakażonych HIV

Author:

Jędrychowski, Michał

Subject:

HIV ; grypa ; szczepienie

Abstract:

Grypa jest ostrą epidemiczną chorobą zakaźną układu oddechowego, szczególnie niebezpieczną dla osób z obniżoną odpornością, do których zaliczają się pacjenci zakażeni HIV. Celem pracy jest ocena skuteczności szczepień przeciw grypie u osób zakażonych HIV, analiza wpływu na efektywność szczepień dodatkowych czynników demograficznych, klinicznych i laboratoryjnych, oraz ocena wpływu szczepień przeciw grypie na występowanie zakażeń bakteryjnych układu oddechowego. Badanie przeprowadzono w grupie 47 dorosłych osób zakażonych HIV. W grupie kontrolnej było 31 zdrowych, dorosłych seronegatywnych ochotników. Badani pacjenci i osoby z grupy kontrolnej byli szczepieni inaktywowaną trójskładnikową szczepionką przeciw grypie o składzie zgodnym z zaleceniami WHO na dany sezon. Oceniono odpowiedź humoralną w postaci miana przeciwciał przeciw hemaglutyninie szczepów AH1N1, AH3N2 oraz B. Szczepienie przeciw grypie wyindukowało u wszystkich uczestników badania znamienne miano przeciwciałprzeciwhemaglutyninowych. Wśród osób zakażonych HIV, mimo wywoływania mniejszej odpowiedzi immunologicznej niż w grupie osób niezakażonych, wydaje się umiarkowanie skuteczne. Nie stwierdzono wpływu na efektywność szczepień takich czynników jak: wiek i płeć chorych, poziom wiremii, liczba limfocytów CD4, zaawansowanie choroby wg. klasyfikacji CDC, koinfekcja HCV. Stwierdzono słabszą odpowiedź na antygeny grypy typu B. Na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej, nie stwierdzono występowania powikłań w postaci bakteryjnego zapalenia płuc.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby zakaźne

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Aleksander Garlicki

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-124554

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: