Title:

Ocena skuteczności szczepień przeciw grypie u osób zakażonych HIV

Author:

Jędrychowski, Michał

Subject:

HIV ; grypa ; szczepienie

Abstract:

Grypa jest ostrą epidemiczną chorobą zakaźną układu oddechowego, szczególnie niebezpieczną dla osób z obniżoną odpornością, do których zaliczają się pacjenci zakażeni HIV. Celem pracy jest ocena skuteczności szczepień przeciw grypie u osób zakażonych HIV, analiza wpływu na efektywność szczepień dodatkowych czynników demograficznych, klinicznych i laboratoryjnych, oraz ocena wpływu szczepień przeciw grypie na występowanie zakażeń bakteryjnych układu oddechowego. Badanie przeprowadzono w grupie 47 dorosłych osób zakażonych HIV. W grupie kontrolnej było 31 zdrowych, dorosłych seronegatywnych ochotników. Badani pacjenci i osoby z grupy kontrolnej byli szczepieni inaktywowaną trójskładnikową szczepionką przeciw grypie o składzie zgodnym z zaleceniami WHO na dany sezon. Oceniono odpowiedź humoralną w postaci miana przeciwciał przeciw hemaglutyninie szczepów AH1N1, AH3N2 oraz B. Szczepienie przeciw grypie wyindukowało u wszystkich uczestników badania znamienne miano przeciwciałprzeciwhemaglutyninowych. Wśród osób zakażonych HIV, mimo wywoływania mniejszej odpowiedzi immunologicznej niż w grupie osób niezakażonych, wydaje się umiarkowanie skuteczne. Nie stwierdzono wpływu na efektywność szczepień takich czynników jak: wiek i płeć chorych, poziom wiremii, liczba limfocytów CD4, zaawansowanie choroby wg. klasyfikacji CDC, koinfekcja HCV. Stwierdzono słabszą odpowiedź na antygeny grypy ty ; pu B. Na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej, nie stwierdzono występowania powikłań w postaci bakteryjnego zapalenia płuc.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby zakaźne

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Garlicki, Aleksander

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-124554

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: