Title:

Ocena zachowań zdrowotnych i stanu odżywienia młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych należących do Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Tarnowie i okolicy

Author:

Grochowska, Aneta

Subject:

zachowania zdrowotne ; młodzież ; palenie tytoniu ; odżywianie ; aktywność fizyczna

Abstract:

Prawidłowy rozwój dorastającej młodzieży jest jednym z priorytetów zdrowia publicznego i ma szczególne znaczenie dla kształtowania zdrowia kolejnych pokoleń. Poznanie i zrozumienie zachowań zdrowotnych młodych ludzi i ich uwarunkowań oraz postrzegania przez młodzież swego zdrowia, stanowi podstawę do programowania edukacji zdrowotnej i podejmowania projektów promocji zdrowia, których celem jest kształtowanie stylów życia sprzyjających zdrowiu. Celem badań była ocena wpływu działań prozdrowotnych podejmowanych przez szkoły należące do sieci Szkół Promujących Zdrowie na styl życia młodzieży.Badania zostały przeprowadzone w pięciu szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Tarnowa i okolic, w dwóch etapach. Szkoły należały do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W badaniu uczestniczyło 663 uczniów, w tym 336 dziewcząt (51%) i 327 chłopców (49%). Na podstawie badań i zastosowanych testów parametrycznych i nieparametrycznych oraz analizy log-linowej, 2 ustalono, że płeć, miejsce zamieszkania i typ szkoły determinują zachowania zdrowotne młodzieży. Uczniowie po upływie trzech lat nauki gorzej się odżywiali oraz więcej czasu poświęcali na zachowania sedentaryjne. Ogółem wzrosło także palenie papierosów, częstość palenia i ilość wypalanych papierosów. Brak umiejętności radzenia sobie z problemami w szkole powoduje wzrost palenia tytoniu, picia alkoholu oraz spożywania niez ; drowych produktów.Negatywne zachowania zdrowotne wiążą się ze sobą. Palenie tytoniu ma związek z większym spożyciem niezdrowego pożywienia oraz mniejszą i nieregularną aktywnością fizyczną.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Schlegel-Zawadzka, Małgorzata

Date:

2016

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-124513

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: