Title:

Porównanie świadomości prozdrowotnej oraz samooceny higieny ze stanem zębów i przyzębia pacjentów powiatu krakowskiego

Author:

Ryba, Barbara

Subject:

świadomość prozdrowotna ; higiena jamy ustnej ; PUW ; system opieki zdrowotnej ; skala kłamstwa

Abstract:

Wstęp: Stan tkanek układu stomatognatycznego wpływa na wszystkie podstawowe funkcje życiowe człowieka, do których należą odżywianie, mowa, czy kontakty interpersonalne.Cel pracy: Porównanie świadomości prozdrowotnej i samooceny higieny z faktycznym stanem zębów i przyzębia pacjentów powiatu krakowskiego.Materiały i metody: Grupę stanowiło 408 pacjentów zgłaszających się do Przychodni Stomatologicznej w Nowej Górze oraz Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego UKS w Krakowie. Badanie obejmowało ocenę wskaźników API, GBI, CPITN i PUW. Pacjenci wypełniali również Kwestionariusz Aprobaty Społecznej oraz drugi dotyczący nawyków higienicznych i świadomości prozdrowotnej.Wyniki: Większość badanych (54,91%) zgłaszało się do stomatologa raz na rok lub częściej. 46,57% używało płynu do płukania, a 30,15% nici dentystycznej. Oceniali oni swoją higienę jamy ustnej jako dostateczną (3,07 w skali od 0 do 5). Średni wynik PUW wynosił 17,99, SCI 25,14, a frekwencja próchnicy sięgała 74,75%. Średni wynik APIwynosił 51,96%, zaś GBI 27,93%. Wśród badanej populacji 7,35% charakteryzowało się CPI=0, 19,36% CPI=1, 23,04% CPI=2, 18,38% CPI=3, zaś 26,23% CPI=4. Średni wynik KAS wynosił 17,04 punktu.Wnioski: Wyniki badań wskazują na niski poziom zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do jamy ustnej. Świadczą też o istnieniu dużych potrzeb w zakresie leczenia stomatologicznego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

stomatologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jolanta Pytko-Polończyk

Date:

2015

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-124236

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: