Title:

Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz statyn na ekspresję czynników krzepnięcia w zwężonych zastawkach aortalnych - związki z kalcyfikacją, neowaskularyzacją i zapaleniem w stenozie aortalnej

Author:

Kapusta, Przemysław

Subject:

statyny ; inhibitory konwertazy angiotensyny ; stenoza aortalna ; układ krzepnięcia ; zapalenie

Abstract:

W niniejszej dysertacji przedstawiono wpływ statyn, inhibitorów konwertazy angiotensyny I (ACEI) oraz antagonisty receptora angiotensyny II, typu 1 (ARB) na ekspresję białek związanych z zapaleniem i procesem kalcyfikacji oraz białek układu krzepnięcia w hodowli komórek interstycjalnych izolowanych ze stenotycznych płatków zastawki aortalnej (VICs). W pracy przedstawiono analizę ekspresji mRNA genów związanych z zapaleniem, kalcyfikacją i osteoblastyczną transformacją oraz genów białek układu krzepnięcia, receptorów aktywowanych proteazami i markera neowaskularyzacji w trzech różnych fragmentach zwapniałych zastawek aortalnych.Dodatkowo oceniono wpływ statyn: atorwastatyny i rozuwastatyny, ACEI: enalaprilu i ramiprilu, oraz ARB: kandesartanu w wybranych stężeniach na ekspresję cytokin prozapalnych, kalcyfikację i ekspresję białek układukrzepnięcia oraz receptorów aktywowanych proteazami typu 1 i 2 w hodowlach VICs stymulowanych prozapalnie. Przeprowadzone badania poszerzają wiedzę na temat wpływu statyn, ACEI oraz ARB na ekspresję cytokin prozapalnych, kalcyfikację i ekspresję białek układu krzepnięcia w AS.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; farmakologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Undas, Anetta ; Adamczyk, Zbigniew

Date:

2015

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-123685

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: