Title:

Ocena stężenia wybranych pierwiastków śladowych i metali ciężkich u dzieci z nowo rozpoznaną nieswoistą zapalną chorobą jelit

Author:

Stochel-Gaudyn, Anna

Subject:

nieswoiste zapalenia jelit ; pierwiastki śladowe ; mikroelementy ; spektrometria masowa ; niedożywienie

Abstract:

Wstęp: Liczne dane literaturowe wskazują iż nawet u do 40% pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit dochodzi do znacznego niedożywienia co ma szczególnie znaczenie w okresie rozwojowym człowieka i może dotyczyć zarówno makro jak i mikroelementów.Cel: Analiza stężenia wybranych biopierwiastków (Fe, Mn, Se, Zn, Cu, Pb) w surowicy krwi oraz we włosach dzieci z NZJ w momencie rozpoznania oraz po roku obserwacji.Materiały i Metody: Zrekrutowano 41 dzieci chorych z NZJ oraz 20 dzieci zdrowych, od których pobrano próbkę krwi oraz włosów celem oznaczenia badanych pierwiastków, przy użyciu spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) oraz spektrometrii fluorescencji atomowej z generacją wodorków (HG-AFS).Wyniki: U dzieci chorych w momencie rozpoznania NZJ stwierdzono istotnie mniejsze stężenie w surowicy krwi żelaza (mediana: 1,09 mg/L vs 1,52 mg/L) (p= 0,011) oraz cynku (mediana: 0,78 mg/L vs 0,88 mg/L) (p=0,049), a wyższe miedzi (mediana: 1,38 mg/L vs 1,06 mg/L) (p<0.001) w porównaniu z kontrolą. We włosach stężenia badanych pierwiastków były na zblizone w obu grupach. Stężenia miedzi w surowicy i we włosach w podgrupie z WZJG korelowały ze sobą.Wnioski:1. Stężenia żelaza i cynku w surowicy krwi dzieci z NZJ w momencie rozpoznania choroby jest mniejsze, natomiast miedzi jest większe, niż w grupie kontrolnej. We włosach nie stwierdzono istotnych różnic.2. Stężenia badanych pierwiastków w surowicy krwi i we włosach dzieci z NZJ nie korelują ze sobą (z wyjątkiem Cu w podgrupie z WZJG), a więc włosy nie są dobrym materiałem biologicznym do monitorowania niedoborów żywieniowych w NZJ.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego ; pediatria

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Krzysztof Fyderek ; Paweł Kościelniak

Date:

2015

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-123708

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: