Title:

Ocena wyników wczesnych i odległych laparoskopowej rekonstrukcji pochwy z wykorzystaniem uszypułowanego odcinka esicy w porównaniu z innymi technikami zabiegowymi

Author:

Sulisławski, Janusz

Subject:

agenezja pochwy ; laparoskopia ; rekonstrukcja

Abstract:

Chirurgiczne leczenie braku pochwy u dziewcząt jest ważne dla prawidłowego życia płciowego i psychicznego pacjentki. Klinicznie konieczność wytworzenia pochwy najczęściej ma miejsce w zespole Meyera – Rokitańskiego – Kuster – Hausera. Techniki wytworzenia pochwy dzielą się na zachowawcze i operacyjne. Celem pracy była ocena wyników laparoskopowej rekonstrukcji na podstawie doświadczeń własnych i piśmiennictwa oraz porównaniu jej z innymi technikami. Do leczenia operacyjnego zakwalifikowano 24 dziewczęta w wieku 17 – 20 lat. Wszystkie pacjentki operowano laparoskopowo. Średni czas hospitalizacji wynosił 14 dni. Wyniki odległe oceniano w badaniach ambulatoryjnych oraz na podstawie badania ankietowego. W badaniu ankietowym stwierdzono, że 18 pacjentek zawarło ślub a dwie są w stałych związkach partnerskich i podjęły współżycie płciowe. 4 pacjentki nie podjęły współżycia płciowego. Wnioski.1. Przewagą metody wykorzystującej fragmenty jelita do rekonstrukcji neopochwy jest krótki czas uzyskania do możliwości podjęcia współżycia.2. Szynowanie poza okresem okołooperacyjnym jest niekonieczne.3. Neopochwa z izolowanego fragmentu esicy posiada naturalne nawilżanie.4. W ścianie neopochwy powstałej z jelita grubego nie powstają odleżyny czy owrzodzenia, nie dochodzi do jej zwężenia .5. Operacje z wykorzystaniem jelita grubego pomimo rozległości i czasu trwania obciążone są mniejszą liczbą powikłań odległych w porównaniu do innych metod rekonstrukcji pochwy. 6. Uzyskane wyniki wskazują na trwały, dobry efekt kosmetyczny i czynnościowy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

ginekologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Promoter:

Wiesław Urbanowicz

Date:

2015

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-123663

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: