Title:

Redukcja myśli samobójczych w toku intensywnej psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, behawioralnymi lub zaburzeniami osobowości

Author:

Rodziński, Paweł

Subject:

myśli samobójcze ; osobowość nerwicowa ; objawy nerwicowe ; psychoterapia

Abstract:

Celem niniejszej pracy była analiza związków pomiędzy wyjściowo zgłaszanymi objawami nerwicowymi, profilem osobowości nerwicowej a redukcją myśli samobójczych (MS) –definiowaną jako ich ustąpienie lub redukcja ich nasilenia –oraz analiza związków pomiędzy zmianamiw profilu osobowości nerwicowej i w nasileniu dolegliwości nerwicowych a redukcją MS u pacjentów, którzy przebyli cykl intensywnej psychoterapii prowadzonej w podejściu integracyjnym z przewagą podejścia psychodynamicznego w oddziale dziennym. Źródłem danych były Kwestionariusz objawowy KO”0”, Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 oraz Ankieta życiorysowa wypełnione przez 473 kobiety i 207 mężczyzn leczonych w oddziale dziennym z powodu zaburzeń nerwicowych, behawioralnych i zaburzeń osobowości w latach 2005-2013. Odsetki pacjentów deklarujących występowanie MS wynosiły początkowo i pod koniec terapii odpowiednio 29,1% i 10,2% u kobiet oraz odpowiednio 36,5% i 13,7% u mężczyzn. Poprawę w zakresie początkowo zgłaszanych MS uzyskało 84,3% kobiet oraz 77,5% mężczyzn.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

psychiatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Rutkowski, Krzysztof

Date:

2015

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-123738

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: