Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wpływ terapii resynchronizującej na czynność układu autonomicznego, zaburzenia snu oraz sztywność naczyń

Abstract:

Celem pracy była równoczesna ocena wpływu terapii resynchronizującej na czynność autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia snu, sztywność tętnic, poziom depresji, a także ocena ich wzajemnych zależności oraz analiza wszystkich tych parametrów w zależności od klinicznej odpowiedzi na CRT. Badaniem objęto 55 osób ze stabilną przez co najmniej 3 ostatnie miesiące przewlekłą niewydolnością serca, będących w III-IV klasie NYHA, mimo optymalnej farmakoterapii, z rytmem zatokowym w trakcie badania, frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) ≤ 35% i szerokimi zespołami QRS ≥ 120 ms. W całej grupie zaobserwowano istotny wzrost wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) w pozycji leżącej oraz powrót ich zdolności do modulacji w odpowiedzi na pionizację. Znamiennej redukcji uległy wartości wskaźnika bezdechów i spłyceń oddychania oraz wskaźników bezdechów o typie centralnym i mieszanym. Zaobserwowano zmianę dominacji centralnego bezdechu sennego na obturacyjny bezdech senny. Odnotowano korzystny wpływ CRT na subiektywne cechy snu i poziom depresji. Nie wykazano istotnych zmian w zakresie sztywności tętnic. Stwierdzono negatywne korelacje między zmianami wartości parametrów polisomnograficznych, parametrów subiektywnej oceny snu i nasilenia depresji a zmianami w zakresie LVEF i BRS. Poprawa kliniczna zdefiniowana jako redukcja klasy NYHA o przynajmniej jeden stopień korespondowała z poprawą ; parametrów polisomnograficznych i subiektywnych parametrówoceniających jakość snu, senność dzienną, poziom depresji oraz z poprawą w zakresie czynności autonomicznego układu nerwowego i sztywności tętnic.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Czarnecka, Danuta

Date issued:

2015

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4038

Call number:

ZB-123739

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2023

In our library since:

Feb 1, 2016

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4038

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-123739 Mar 16, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information