Title:

Ocena wpływu niedoboru witaminy D na przebieg choroby Hashimoto u chorych w województwie świętokrzyskim

Author:

Lizis-Kolus, Katarzyna

Subject:

witamina D ; choroba Hashimoto ; gen HLA-DRBI

Abstract:

Wstęp: Niedobór witaminy D jest problemem epidemiologicznym, uważanym za czynnik ryzyka wielu chorób. Uwzględniając plejotropowe działanie witaminy D, jej niedobór może być potencjalnym czynnikiem biorącym udział w patogenezie choroby Hashimoto (HT).Celem pracy: ocena wpływu niedoboru witaminy D na przebieg HT u pacjentów wwojewództwieświętokrzyskim.Materiał i metody: Przebadano 310 dorosłe osoby: 155 z HT i 155 zdrowe. Grupę HT podzielono na podgrupy: H - w hipotyreozie, leczeni l-tyroksyną (n = 110) i E - w eutyreozie, bez terapii (n = 45). U 71 osób z HT oceniono mutację w genie HLA-DRB1.Wyniki: Mediana 25OHD3 w grupie HT była istotnie niższa - 23,20 ng/ml (18,60-29,00), niż w grupie kontrolnej - 25,60 ng/ml (od 21,01- 31,35) (p<0,01), ale nie w podgrupie E- 28,7 (21,4-33,2).Wykazano ujemną korelację 25OHD3 z czasem trwania HT (p < 0,01) i brak zczasem <2 lata. W podgrupie H mediana 25OHD3 była istotnie niższa - 21,50 ng/ml (17,80 - 27,30) niż w grupie E - 28,7 ng/ml (21,40 - 33,02) (p < 0,01). U osób z (-)a/TPO/a/Tg, mediana 25OHD3 była istotnie wyższa- 32 (25,63-37,68)/28,7 (23,20-32,70) ng/ml niż z (+)a/TPO/a/Tg - 22,1 (18,1-28,4)/20,2 ng/ml (15,4-23,6) ng/ml(p<0,01). Allel genu DRB1 *11:04 był istotnie częstszy i dwukrotnie zwiększał ryzyko HT, a allelDRB1*15:01 był istotnie rzadszy i dwukrotnie redukował ryzyko choroby. Prawidłowe stężenia 25OHD3 były częstsze w obecności allela DRB1*13:03.Wnioski: Wykazano częste występowanie niedoboru witaminy D u pacjentów z HT i należy sądzić, że może on mieć niekorzystny wpływ na przebieg choroby. Uzasadnia to wskazania do oceny stężenia25OHD3 u chorych z HT.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

endokrynologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Date:

2015

Date issued:

2015

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-123665

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: