Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Rola ultrasonografii w wykrywaniu zaburzeń czynnościowych układu krążenia płodu i wrodzonych wad serca na etapie późnego pierwszego trymestru ciąży

Abstract:

Wstęp Wrodzone wady serca (WWS) stanowią drugą co do częstości przyczynę śmiertelności noworodków pomimo ogólnego spadku umieralności we wczesnym okresie życia. Dzieci z WWS nierozpoznaną prenatalnie, które urodzono w szpitalach niższego stopnia referencji mają znacznie mniejsze szanse z uwagi na brak możliwości natychmiastowej pomocy specjalisty. Szczególnie dotyczy to szpitali oddalonych od ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych. Występujące w takich sytuacjach przedłużone niedotlenienie i kwasica metaboliczna podczas transportu są głównymi czynnikami prowadzącymi do gorszych wyników leczenia. Diagnostyka prenatalna ma w związku z tym ogromne znaczenie. Dokładność diagnostyczna badania przedurodzeniowego wykonywanego w połowie ciąży przez eksperta w zakresie wad wrodzonych serca mieści się między 88,7 a 99,0%. W zakresie ultrasonograficznych parametrów późnego pierwszego trymestru wykazano związek zwiększonej przezierności karkowej, nieprawidłowości przepływu w przewodzie żylnym oraz niedomykalności zastawki trójdzielnej z wrodzonymi wadami serca. Cele Zasadniczym celem badawczym była analiza zaburzeń czynnościowych i strukturalnych układu krążenia płodu w późnym pierwszym trymestrze między jedenastym a czternastym tygodniem. Materiały i metody Z bazy danych ultrasonograficznych badań przesiewowych późnego pierwszego trymestru zostały wybrane rekordy pacjentek z ; e znanymi wynikami położniczymi i neonatologicznymi. Przenalizowano przypadki ciąż żywych, pojedynczych z płodem mierzącym między 45 a 84 mm długości głowowo-siedzeniowej. W analizie ujęto jedynie pacjentki badane przez jednego z dwóch wykwalifikowanych ultrasonografistów certyfikowanych w zakresie parametrów pierwszego trymestru i audytowanych niezależnie przez minimum 5 lat przez Fundację Medycyny Płodowej. Ocena zastawki trójdzielnej oraz przepływu w przewodzie żylnym były przeprowadzone wg protokołów Fundacji Medycyny Płodowej. Grupa badana w Pracy 1 obejmowała 1075 przypadków, w Pracy 2 – 5811 oraz w Pracy 3 – 1084. W badaniach dotyczących wydolności zastawki trójdzielnej (Praca 1) oraz przepływu w przewodzie żylnym (Praca 2) przeanalizowano następujące parametry: -wiek ciężarnych w grupach euploidii i poszczególnych aneuploidii; -długość głowowo-siedzeniową w grupach euploidii i poszczególnych aneuploidii; -częstość występowania pierwszo- i drugorzędowych markerów aneuploidii, w tym parametrów czynnościowych układu krążenia (przezierność karkowa, kostnienie nosa, wydolność zastawki trójdzielnej; przepływ przez przewód żylny; liczba tętnic pępkowych), w grupach euploidii i poszczególnych aneuploidii; -koincydencje występowania pierwszo- i drugorzędowych markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych; -częstość rytmu serca w grupach euploidii i poszczególny ; ch aneuploidii; -częstość występowania wad wrodzonych zdiagnozowanych i niezdiagnozowanych podczas badania pierwszego trymestru w grupach euploidii i poszczególnych aneuploidii; -ocenę czułości i swoistości niedomykalności zastawki trójdzielnej i nieprawidłowości przepływu w przewodzie żylnym dla wykrywania poszczególnych aneuploidii oraz wad serca w grupie euploidii. W ocenie wydolności skriningu pierwszego trymestru ciąży w kierunku wrodzonych wad serca (Praca 3) przeprowadzono analizę statystyki opisowej grupy badanych płodów. Następnie oceniono czułość, swoistość, dodatnią wartość predykcyjną, ujemną wartość predykcyjną i dokładność skriningu za pomocą: projekcji czterojamowej mapowanej kolorowym Dopplerem, projekcji trzech naczyń z tchawicą mapowanej kolorowym Dopplerem i połączenia tych obu projekcji. Na podstawie analizy uzyskanych wyników opracowano wzorce obrazów ultrasonograficznych odpowiadające poszczególnym wadom wrodzonym serca. Wyniki Występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej potwierdzono u 6,38% przypadków z prawidłowym kariotypem. Płody z aberracjami chromosomowymi wykazywały tą cechę w 44%. Najwyższą częstość występowania TR zanotowano u płodów z trisomią 18 (63,6%), kolejno z trisomią 21 (44,4%), trisomią 13 (42,9%) i zespołem Turnera (22,2%). Wszystkie płody z aneuploidią i niewydolną zastawką trójdzielną wykazywały obecność ; dodatkowych markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych. Występowanie wrodzonego braku przewodu żylnego określono na 0,47% przypadków euploidii. W tej samej grupie obraz ujemnej fali a występował w 2,46%. Płody z aberracjami chromosomowymi wykazywały z kolei noDV w 5,8% natomiast revDV w 35,7%. Przypadki noDV w grupie aneuploidii najczęściej obserwowano u płodów z zespołem Turnera (37,5%) oraz kolejno z trisomią 13 (7,14%), i trisomią 21 (1,19%). Ten obraz nie występował w badanej grupie u płodów z trisomią 18. Płody wykazujące revDV z grupy aberracji chromosomowych najczęściej były obarczone trisomią 18 (47,8%), trisomią 13 (42,8%), trisomią 21 (33,3%) oraz zespołem Turnera (25%). Średnie wartości NT różniły się zależnie od wyniku kariotypu u płodów wykazujących poszczególne profile przepływu w przewodzie żylnym.Czułość oceny projekcji czterojamowej mapowanej kolorowym Dopplerem w późnym pierwszym trymestrze w wykrywaniu WWS wynosiła 47,71% przy swoistości 100%. Z kolei czułość projekcji trzech naczyń z tchawicą wynosiła 71,43% przy takiej samej swoistości. Najlepsze wyniki daje zestawienie tych dwóch projekcji wykazujące czułość 88,57% również przy swoistości 100%. Dla porównania zastosowanie grubości NT powyżej 3,5mm wykazywała czułość 37,14% przy swoistości 95,61%. Obniżenie wartości odcięcia dla NT do poziomu 95 percentyla podwyższa czułość do 60% kosztem obniż ; enia swoistości do 89,51%. Na podstawie najczęstszych obrazów na poziomie projekcji czterojamowej opracowano 4 podstawowe wzorce napływów. Na poziomie projekcji trzech naczyń z tchawicą opracowano 6 podstawowych wzorców.WnioskiNiedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu w późnym pierwszym trymestrze jako cecha izolowana jest słabym narzędziem skriningowym w wykrywaniu poszczególnych aberracji chromosomowych i wad serca przy prawidłowym kariotypie. Ta cecha czynnościowa w zestawieniu z dodatkowymi ultrasonograficznymi markerami aneuploidii jest jej najmocniejszym predyktorem. Wykazanie wrodzonego braku przewodu żylnego w zestawieniu ze zwiększoną przeziernością karkową może być przydatne przy podejrzeniu zespołu Turnera i różnicowaniu go z innymi aberracjami chromosomowymi. Izolowana ujemna fala a w spektrum przepływu przewodu żylnego występuje jedynie w euploidii i trisomii 21. Każda koincydencja ujemnej fali a w spektrum przewodu żylnego z innymi ultrasonograficznymi markerami aneuploidii jest częstym zestawieniem w najczęstszych trisomiach. Izolowana ujemna fala a w spektrum przewodu żylnego wykazuje słabą czułość w wykrywaniu trisomii 21 oraz wad serca przy prawidłowym kariotypie. Projekcję czterojamową oraz trójnaczyniową z tchawicą mapowane kolorowym Dopplerem można łatwo zaadoptować do protokołu przesiewowego badania późnego pierwszego trymestru. Zestawienie projekcji cz ; terojamowej oraz trójnaczyniowej z tchawicą wykazuje najmocniejsze narzędzie przesiewowe do wykrywania wrodzonych wad serca u płodu w późnym pierwszym trymestrze.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo ; ginekologia ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Basta, Antoni

Date issued:

2015

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4029

Call number:

ZB-123157

Language:

pol; eng

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2023

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4029

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-123157 Jun 26, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information