Title:

Wydolność fizyczna, status socjoekonomiczny i jakość życia pacjentów z nadciśnieniem płucnym

Author:

Tyrka, Anna

Subject:

status socjoekonomiczny ; jakość życia

Abstract:

METODYKA Do badania włączono 56 kolejnych pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH), w tym 36 pacjentów (10 mężczyzn, 26 kobiet) z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym (IPAH) oraz 20 chorych (10 mężczyzn, 10 kobiet) z zespołem Eisenmengera. Szczegółowej analizie naukowej poddano jakość życia (QoL), status socjoekonomiczny i wydolność fizyczną.WYNIKI Pacjenci z IPAH w momencie włączania do badania znajdowali się w wyższej klasie czynnościowej wg WHO niż pacjenci z zespołem Eisenmengera (2,9 ± 0,58 vs 2,4 ± 0,59, p<0,001), osiągali oni krótszy dystans marszu (336 [298-392] vs 418 [360-470], p=0,006) oraz mniejsze maksymalne zużyciu tlenu na szczycie wysiłku w teście spiroergometrycznym (11,8 [8,6-14,0] vs 15,6 [12,7-18,0], p=0,002). Wymiar fizyczny jakości życia był upośledzony u 83,9% badanych, w tym u 91,7% pacjentów z IPAH oraz u 70% pacjentów z zespołem Eisenmengera (p=0,08). Wymiar psychiczny jakości życia był upośledzony u 46,4% badanych w tym u 47,2% pacjentów z IPAH oraz u 45% pacjentów z zespołem Eisenmengera (p=0,9). Pacjenci z PAH cechowali się niższym statusem socjoekonomicznym niż populacja ogólna.WNIOSKI Pacjenci z PAH cechują się niższym statusem socjoekonomicznym niż populacja ogólna. Większość pacjentów z PAH charakteryzuje się upośledzoną jakością życia w wymiarze fizycznym a blisko połowa również w wymiarze. Zastosowanie leczenia swoistego dla ; nadciśnienia płucnego u pacjentów z istotnie obniżoną jakością życia poprawia jej wymiar fizyczny oraz poczucie zdrowia psychicznego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pulmonologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Podolec, Piotr

Date:

2015

Date issued:

2014

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-123152

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: