Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Związki pomiędzy infiltracją komórek zapalnych a nadprodukcją anionorodnika ponadtlenkowego w ścianie tętniaków aorty brzusznej

Abstract:

Wstęp. Patogeneza tętniaka aorty brzusznej (abdominal aortic aneurysm- AAA) jest złożona i nie do końca poznana. Sugeruje się, że w różnych miejscach tętniaka, stan zapalny i stres oksydacyjny przebiegają z różną intensywnością. Celem badań jest ocena infiltracji komórek zapalnych oraz nadprodukcji anionorodnika ponadtlenkowego, w trzech obszarach ściany AAA: tzw. „szyi tętniaka” (neck area NA), części o maksymalnym poszerzeniu (maximal dilation MD) i w przejściowej strefie pomiędzy nimi (transitional area TA).Metody. Do badania włączono 43 pacjentów poddanych naprawie AAA, od których pobierano fragment tętniaka. W projekcie wykorzystano metody: cytometrii przepływowej, chemiluminescencji zależnej od lucygeniny oraz real-time PCR. Wyniki (Mediana,Q1;Q3). Infiltracja leukocytów jest 13-krotnie, a limfocytów T 35-krotnie zwiększona w ścianie AAA w porównaniu do kontroli. Naciek leukocytarny i limfocytów T jest niezmiennie wysoki we wszystkichbadanych obszarach: NA, TA i MD. Naciek leukocytów wynosił odpowiednio 672(273;1299) vs 713(344;1500) vs 670(280;1333) kom/mg, a limfocytów T: 132(47;316) vs 185(59;491) vs 202(50;455) kom/mg. Część NA charakteryzuje się zwiększoną produkcją anionorodnika ponadtlenkowego w porównaniu do TA i MD (115(62;193) vs 57(17;149) vs 45(16;130) RLU/s/mg, NA vs TA p<0.05; NA vs MD p<0.01) oraz zwiększoną ekspresją genów Nox2 oraz Nox5 oksydazy NADPH.Wni ; oski. Naciek leukocytarny i limfocytów T jest porównywalny we wszystkich częściach AAA od najmniejszego do największego poszerzenia. Stres oksydacyjny najdynamiczniej rozwija się w części początkowej tętniaka.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Guzik, Tomasz

Date issued:

2014

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:4011

Call number:

ZB-122907

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2023

In our library since:

Jul 1, 2015

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/4011

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-122907 Mar 16, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information