Obiekt

Tytuł: Ocena krzywej uczenia się metody śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych w chirurgii tarczycy

Abstrakt:

Cel pracy: 1). Ocena krzywej uczenia się metody śródoperacyjnego neuromonitoringu NKW w fazie jej wdrażania w powiatowym oddziale chirurgii ogólnej. 2). Ocena, czy zastosowanie metody śródoperacyjnego neuromonitoringu NKW w reoperacjach tarczycy wpływa na minimalizację ryzyka ich uszkodzenia w klinicznym oddziale chirurgii ogólnej.Materiał i metody: Ad 1). Prospektywną analizą objęto grupę kolejnych 100 operacji tarczycy wykonanych przez jednego chirurga w okresie wdrażania metody neuromonitoringu NKW w powiatowym oddziale chirurgii ogólnej w Staszowie. Neuromonitoring NKW prowadzono zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu. Porównano wyniki pierwszych 50 operacji (Grupa I: 08/2012-07/2013) z wynikami kolejnych 50 operacji (Grupa II: 08/2013-07/2014). Ocenie poddano dane demograficzne i śródoperacyjne oraz wartość predykcyjną metody i powikłania. Ad 2). Retrospektywną analizą objęto grupę chorych poddanych reoperacji tarczycy w klinicznym oddziale chirurgii w Krakowie z wizualizacją i neuromonitoringiem NKW vs. z wizualizacją nerwów, ale bez neuromonitoringu NKW. Celem identyfikacji właściwych chorych przeszukano kliniczną bazę danych chorych operowanych w latach 1993 – 2012. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek przejściowych i utrwalonych uszkodzeń NKW. Do oceny uszkodzeń NKW zastosowano laryngoskopię.Wyniki: Ad 1). W Grupie II w porównaniu do Grupy I stwierdzono istotne skrócenie czasu zabiegu (102,1±19,4 vs. 109,9±19,0; p=0,045), zwiększenie odsetka zidentyfikowanych NKW (99,0% vs. 89,2%; p=0,006), zmniejszenie odsetka błędów technicznych wymagających korekty (8,0% vs. 24,0%; p=0,029), poprawę wartości predykcyjnej ujemnej (99,0% vs. 89,3%; p<0,001) oraz dodatniej (75,0% vs, 55,6%; p<0,001), a także zmniejszenie odsetka uszkodzeń NKW (3,0% vs. 14,0%; p=0,006). Ad 2). Badana grupa składała się z 854 chorych (139 mężczyzn, 715 kobiet) operowanych z powodu wola nawrotowego (n = 576), nawrotu nadczynności tarczycy (n = 36), chorych poddanych radykalizacji z powodu raka tarczycy (n = 194), bądź reoperacji z powodu wznowy raka tarczycy (n = 48), włączając 472 zabiegi obustronnej i 382 zabiegów jednostronnej resekcji tarczycy; 1326 nerwów narażonych na ryzyko uszkodzenia (NNRU). Grupa 306 chorych (500 NNRU) poddana została reoperacjom ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem NKW, natomiast 548 chorych (826 NNRU) przebyła reoperacje z wizualizacją NKW ale bez neuromonitoringu. Przejściowe i utrwalone uszkodzenie NKW stwierdzono odpowiednio u 13 (2.6 %) i 7 (1.4 %) NNRU operowanych z neuromonitoringiem versus 52 (6.3 %) i 20 (2.4 %) NNRU operowanych bez neuromonitoringu (odpowiednio p = 0.003 oraz p = 0.202).Wnioski: Ad 1). Opanowanie techniki śródoperacyjnego neuromonitoringu NKW w chirurgii tarczycy wymaga samodzielnego wykonania około 50 monitorowanych operacji, co pozwala na uzyskanie wartości predykcyjnej metody porównywalnej z wynikami publikowanymi przez ośrodki referencyjne. Ad 2). Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu NKW obniżyło odsetek chorych z przejściowym uszkodzeniem nerwów po reoperacji tarczycy w porównaniu do samej wizualizacji bez neuromonitoringu. Odsetek utrwalonych uszkodzeń NKW był także niższy w reoperacjach tarczycy z neuromonitoringiem, niż w reoperacjach z wizualizacją nerwów bez neuromonitoringu, choć do oceny istotności statystycznej tej różnicy konieczna okazała się być liczebność grupy badanej równa 1840 NNRU (po 920 NNRU w każdym ramieniu badania).

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

endokrynologia ; chirurgia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promotor:

Marcin Barczyński

Data wydania:

2014

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3988

Sygnatura:

ZB-122745

ControlNumberVIRTUA:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 maj 2021

Data dodania obiektu:

15 cze 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

266

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

266

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3988

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-122745 28 maj 2021
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji