Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych na funkcję lewej komory serca oraz na przebieg kliniczny u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Abstract:

WSTĘP: Przewlekła okluzja tętnicy wieńcowej (CTO) to zamknięcie naczynia wieńcowego, które miało miejsce ponad 3 miesiące przed planowaną interwencją. Nie określono jednoznacznie sposobów postępowania i optymalnego leczenia CTO. CELE: Porównanie efektów leczenia CTO u pacjentów – po skutecznym PCI oraz leczonych farmakologicznie. METODY: Do prospektywnego rejestru włączono kolejnych 60 chorych ze stabilną dusznicą bolesną i rozpoznaną angiograficznie CTO. Przydzielono ich do dwóch grup (grupa I - po skutecznym PCI CTO z implantacją stentu DES, grupa II – leczona farmakologicznie). Wyjściowo oceniono żywotność oraz niedokrwienie mięśnia sercowego. W obserwacji 6-miesięcznej badano kliniczne objawy (skala CCS), jakość życia (wizualna skala analogowa), funkcję mięśnia sercowego (badanie echokardiograficzne), tolerancję wysiłku i niedokrwienie miokardium (test wysiłkowy EKG). WYNIKI: W grupie I wzrasta istotnie statystycznie frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LVEF) po 6 miesiącach. Test wysiłkowy EKG: w grupie I istotna statystycznie poprawa kliniczna (po 6 miesiącach 100% klinicznie ujemne dla niedokrwienia miocardium); w grupie II - wydłużenie czasu do początku bólu w klatce piersiowej. Wysiłek fizyczny mierzony w METS po 6 miesiącach był wyższy w grupie I (10.0 ± 1.5 METS) niż w grupie II (8.5 ± 1.7 METS, p = 0.003). Grupa I po 6 miesiącach cechowała się lepszą jakością życia. WNIOSKI: U pacjentów w grupie I dochodzi do istotnej poprawy LVEF, zmniejszenia objawów klinicznych choroby wieńcowej, lepszej tolerancji wysiłku oraz poprawy jakości życia w większym stopniu niż u pacjentów z grupy II.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Dariusz Dudek

Date issued:

2014

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3980

Call number:

ZB-122593

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

May 24, 2021

In our library since:

Apr 28, 2015

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3980

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-122593 May 24, 2021

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information