Title:

Czynniki wpływające na konieczność intubacji dotchawiczej w trakcie stosowania wentylacji nieinwazyjnej po operacjach wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych

Author:

Potępa, Łukasz.

Subject:

choroba niedokrwienna serca ; rewaskularyzacja naczyń wieńcowych ; wentylacja nieinwazyjna ; rutynowa fizjoterapia oddechowa

Abstract:

Celem pracy było wyznaczenie czynników mogących wpłynąć na wystąpienie niewydolności oddechowej u pacjentów operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Zbadano 137 chorych, u których wykonano pomosty aortalno-wieńcowe w latach 2005 do 2009. W tym celu zbadano wpływ czynników przedoperacyjnych, śródoperacyjnych oraz pooperacyjnych na wystąpienie niewydolności oddechowej. Przedoperacyjny udar mózgu, zaburzenia rytmu serca oraz wiek pacjentów zostały wyznaczone jako czynniki ryzyka. Obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca, podniesiony poziom mocznika, stosowanie Adrenaliny, zespół małego rzutu serca, wstrząs kardiogenny, konieczność stosowania IABP, stosowanie nebulizacji oraz antybiotykoterapii znalazły się wśród czynników pooperacyjnych, które mogą powodować wystąpienie niewydolności oddechowej. Reasumując obok wyżej wymienionych czynników przed i pooperacyjnych na wystąpienie niewydolności oddechowej i jej przedłużone leczenie ma wpływ wystąpienie kardiogennego obrzęku płuc. Konieczność intubacji dotchawiczej może być spowodowana powikłaniem przebiegu pooperacyjnego sepsą pozapłucną.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; pulmonologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Rafał Drwiła

Date:

2014

Date issued:

2014

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-121722

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: