Title:

Zastosowanie wybranych parametrów laboratoryjnych i klinicznych w rokowaniu i prognozowaniu skuteczności leczenia u chorych na ostre białaczki szpikowe

Author:

Raźny, Małgorzata.

Subject:

ostra białaczka szpikowa ; remisja całkowita ; przeżycia chorych

Abstract:

Przedmiotem niniejszej pracy była analiza retrospektywna wyników leczenia chorych z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej, powyżej iponiżej 60 roku życia, w zależności od wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych. Dokonano oceny zintensyfikowanej chemioterapii z wykorzystaniem przeszczepienia komórek szpiku kostnego na wyniki przeżyć chorych w zależności od wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych. Porównano wyniki przeżycia chorych leczonych terapią intensywną i najlepszym leczeniem wspomagającym (BSC) w grupie chorych powyżej 60 roku życia. Materiał stanowiło 161 chorych, leczonych w Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w latach 2005-2011. W grupie chorych na AML poniżej 60 r.ż. leczonych intensywną chemioterapią całkowitą remisję uzyskało 47% pacjentów. W ocenie poszczególnych lat w zakresie wskaźnika CR w tej grupie chorych stwierdzono trend wzrostowy odpowiednio w latach 2009, 2010 i 2011: 71,4%, 83% oraz 57%. W grupie chorych na AM Lpowyżej 60 r. ż. leczonych intensywną chemioterapią średni wskaźnik CR wynosił 33% i wykazywał trend wzrostowy odpowiednio w latach 2010 i 2011 - 55,5% oraz 50%. Stwierdzono poprawę wskaźników u chorych poddanych auto i allotransplantacjom. W grupie chorych powyżej 60 roku życia leczenie intensywne wpływało istotnie na poprawę czasu przeżycia całkowitego - 20% w porównaniu do grupy leczonej tylko cytoredukcyjnie lub BSC - 0%.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Beata Piątkowska- Jakubas

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-121730

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: