Title:

Analiza laboratoryjna patomechanizmów modelu doświadczalnego wstępującego ostrego uszkodzenia nerek spowodowanego zakażeniem pałeczką okrężnicy

Author:

Skowron, Beata Jadwiga.

Subject:

ZUM ; model OUN ; pałeczka okrężnicy

Abstract:

Zapalenie układu moczowego jest schorzeniem w 80% przypadków wywołanym przez bakterie – pałeczkę okrężnicy. Ogranicza się najczęściej do dolnego odcinka układu moczowego, może przebiegać jako OZN, które z kolei jest czynnikiem ryzyka rozwoju OUN. Celem doświadczenia było analityczne opracowanie modelu OUN, które rozwija się w wyniku wstępującego ZUM, spowodowanego najczęściej izolowaną z moczu pacjentów bakterią – pałeczką okrężnicy.Do badania nad OUN będącym konsekwencją ZUM wykorzystano samice szczurów rasy Wistar. Grupie 1, 2 i 3 ZUM indukowano przez przezcewkowy wlew zawiesiny bakterii w trzech różnych dawkach, odpowiednio – 105, 107, 109 j.t.k./ml. W 0, 7, 14 i 21 dniu doświadczenia w celu oceny funkcji filtracyjnej nerek pobierano mocz i krew do analizy. Zanalizowano 30 różnych parametrów. Z przeprowadzonych badań wynikało, że OZN rozwija się w wyniku indukcji ZUM z zastosowaniem każdej, użytej w doświadczeniu dawki bakterii pałeczki okrężnicy. Dawka indukująca ZUM miała wpływ na przebieg zakażenia oraz rozległość stanu zapalnego układu moczowego według prostej zależności – im wyższa dawka indukująca tym gwałtowniejszy przebieg zakażenia, oraz większy obszar narządu objęty procesem zapalnym. OUN diagnozowano na podstawie wzrostu poziomu kreatyniny w surowicy i zaburzeń diurezy, którym towarzyszyły zwiększone stężenia markerów OUN – IL-6 i kwasu moczowego. Dawka pośrednia pałeczki okrężnicy – 107 j.t.k./ml była przyczyną izolowanego, nerkowego OUN, natomiast dawka 109 j.t.k./ml spowodowała OUN będące konsekwencją wstępującego OZN, ale także bakteriemii i urosepsy.Na podstawie uzyskanych wyników nie można określić konkretnego czasu wystąpienia uszkodzenia narządu, ponieważ wymaga to przeprowadzenia badań w oparciu o mniejsze odstępy czasowe.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

patofizjologia ; nefrologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Piotr J. Thor

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-121446

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: