Title:

Porównanie adekwatności hemodializy prowadzonej z użyciem niskoprzepływowych dializatorów polisulfonowych i wysokoprzepływowych dializatorów helixonowych

Author:

Sobaszek-Pitas, Magdalena.

Subject:

hemodializa ; dializator niskoprzepływowy ; dializator wysokoprzepływowy ; błona helixonowa ; dawka dializy

Abstract:

Celem pracy było porównanie efektów leczenia prowadzonego w grupie chorych hemodializowanych, u których przez 6 miesięcy prowadzono dializę stosując dializatory low-flux z błoną polisulfonową, a następnie przez kolejne 6 miesięcy kontynuowano dializoterapię stosując dializatory high-flux z błoną helixonową. W obserwacji, wzięło udział 60 chorych. Średni wiek chorych wynosił 60,73 ± 15,75 lat. W badaniu stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości wskaźników: spKt/V i URR% w czasie dializy HF versus LF. Istotną statystycznie różnicę wykazano również w zakresie średniego stężenia hemoglobiny (Hb LF 11,09 ± 0,89 versus Hb HF 11,42 ± 0,98; p < 0,01). W analizie gospodarki wapniowo-fosforanowej uzyskane średnie wyniki iloczynu Ca x P wskazywały na lepszą kontrolę zaburzeń gospodarki Ca-P w okresie dializy HF versus LF ( p < 0,02). U pacjentów obserwowano istotnie statystycznie wyższe średnie wartości ciśnienia tętniczego przed HD HF versus HD LF, co może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie tendencji do hipotonii śróddializacyjnej wśród chorych leczonych dializą typu high-flux. Zastosowanie dalizatorów HF z błoną helixonową może przynieść szczególne korzyści w zakresie: poprawy adekwatności dializy, poprawy kontroli niedokrwistości, zmniejszenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, uzyskania większej stabilności hemodynamicznej układu krążenia.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Władysław Sułowicz

Date:

2014

Date issued:

2014

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-121274

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: