Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Ocena wybranych wyznaczników jakości życia chorych po przeszczepieniu serca

Abstrakt:

Wstęp Wraz z postępem medycyny, dostępnością narządów, skutecznym leczeniem immunosupresyjnym, przeszczepienie serca (Htx) stało się dostępną opcją leczenia dla wybranej grupy pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca. W ocenie wyników HTx, transplantacja znacznie poprawia zdrowie psychiczne i ogólny dobrobyt . Przystosowanie do życia z przeszczepionym narządem zależy od fizycznych, psychicznych, a także społeczno-demograficznych predyktorów, które mogą ograniczyć lub poprawić jakość życiaCel pracy. Ocena wpływu wybranych zmiennych psychologicznych, medycznych i socjologicznych na jakość życia chorych po HTxMateriał i metody Badaną populację stanowiło 121 pacjentów, w tym 30 kobiet i 91 mężczyzn, w wieku od 18 do 77 lat; średnia wieku chorych wynosiła 55, 01 lat. Czas od wykonania zabiegu HTx wynosił w badanej grupie od 3 miesięcy do 20 lat (średnia 10,54). Do badań wykorzystano następujące narzędzia: WHOQOL-BREF – do oceny jakości życia, Kwestionariusz orientacji życiowej (SOC -29), Skala depresji Becka (BDI- SF), Inwentarz do pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE), Test Orientacji Życiowej (LOT-R), Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), Berlińska Skala Wsparcia Społecznego (BSSS), Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10), charakterystyka społeczno-demograficzna i medyczna – do oceny zmiennych niezależnych. Dane poddano opracowaniu statystycznemu przy użyciu SPSS. Wy ; niki Ponad połowa badanych oceniła globalną jakość życia i zadowolenie ze swojego stanu zdrowia na poziomie dobrym, bądź bardzo dobrym. Najniżej przez chorych zostało ocenione funkcjonowanie w dziedzinie somatycznej (fizycznej) (średnia 13,035±1,549) oraz psychologicznej (średnia 13,040±1,100), stosunkowo najlepiej zostało ocenione funkcjonowanie w dziedzinie socjalnej (średnia15,044±2,404). Stwierdzono istotnie statystycznie, pozytywne związki pomiędzy poczuciem koherencji, dyspozycyjnym optymizmem, własną skutecznością, wsparciem społecznym i pozytywnymi strategiami radzenia sobie ze stresem a jakością życia we wszystkich jej domenach oraz negatywne pomiędzy depresją, odczuwaniem stresu i negatywnymi strategiami radzenia sobie ze stresem a jakością życia. W analizie regresji jednoczynnikowej wykazano, iż zmienne psychologiczne wyjaśniały jakość życia we wszystkich jej dziedzinach. W modelach wyznaczników jakości życia stwierdzono, iż poczucie koherencji, poziom odczuwanego stresu, strategie radzenia sobie ze stresem: zajmowanie się czymś innym i obwinianie siebie w największym stopniu oddziałują na jakość życia badanej populacji wyjaśniając 63,4% wariancji zmiennej zależnej. Dla dziedziny socjalnej wyznacznikami były poczucie koherencji, depresja, aktualnie otrzymywane wsparcie i pozytywne przewartościowanie, które wyjaśniały 84,3% wariancji tej zmiennej. Dla dziedziny somaty ; cznej wyznacznikiem była strategia radzenia sobie ze stresem „akceptacja”, która została wyjaśniona w 8% przez zmiany w tej strategii. Wnioski. 1. Zasoby osobiste (poczucie koherencji, optymizm, poczucie własnej skuteczności, strategie radzenia sobie ze stresem) są determinantami dobrej jakości życia chorych po przeszczepieniu serca..2. Deficyty w zasobach osobistych (słaba siła poczucia koherencji, niski poziom optymizmu i własnej skuteczności, nieefektywne strategie radzenie sobie ze stresem), występowanie depresji, i wysoki poziom odczuwanego stresu sprzyjały obniżeniu jakości życia we wszystkich jej dziedzinach. 3. Dla wszystkich aspektów wsparcia społecznego wykazano istotną zależność z jakością życia. Dla poszczególnych dziedzin jakości życia najsilniejszy związek występował z spostrzeganym dostępnym wsparciem4. Wybrane zmienne medyczne (liczba zażywanych leków, choroby współistniejące oraz frakcja wyrzutowa lewej komory) istotnie wpływały na jakość życia badanej grupy.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

transplantologia ; choroby układu krążenia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Przybyłowski, Piotr

Data wydania:

2014

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3925

Sygnatura:

ZB-121448

Język:

pol

Prawa dostępu:

tylko w bibliotece

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 mar 2023

Data dodania obiektu:

26 lis 2014

Liczba wyświetleń treści obiektu:

20

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3925

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-121448 15 mar 2023
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji