Title:

Porównanie tętniczej i tętniczo-żylnej rewaskularyzacji mięśnia serca u chorych po 70 roku życia

Author:

Piątek, Jacek.

Subject:

choroba wieńcowa ; całkowita tętnicza rewaskularyzacja serca

Abstract:

Wstęp Zachorowalność na schorzenia układu sercowo-naczyniowego wzrasta z wiekiem i jest najczęstszym rozpoznawanym schorzeniem i najczęstszą przyczyną zgonu u pacjentów po 70 roku życia. Dlatego w operacjach chirurgii wieńcowej jest obserwowany znaczny wzrost odsetka pacjentów starszych. Cel 1. Ocena bezpieczeństwa pobrania obu tętnic piersiowych wewnętrznych i tętnicy promieniowej w operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego u pacjentów po 70 roku życia. 2.Analiza zastosowania tętniczej rewaskularyzacji serca, jako istotnego czynnika ryzyka wystąpienia zawału serca oraz zgonu u pacjentów po 70 roku życia 3.Określenie częstości powikłań niekardiologicznych – infekcja rany u pacjentów po 70 roku życia poddanych operacji tętniczej rewaskularyzacji serca Materiał i metodyka Przedmiotem badania była retrospektywna analiza porównawcza danych klinicznych dwóch jednorodnych grup pacjentów powyżej 70 r. ż. Grupę I- badaną stanowią chorzy, u których wykonano zabieg z użyciem pomostów tętniczych . Grupę II kontrolną chorych operowanych klasycznie z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej i żyły odpiszczelowej. Wyniki Liczba zawałów serca była w obu grupach podobna i wyniosła odpowiednio w grupie badanej 5.94 % a w grupie kontrolnej 5 %. Występowanie zgonów było podobne w obu grupach ( 1.98 vs 2 %). Liczba infekcji rany pooperacyjnej, infekcji mostka czy ponownego zespolenia mostka również nie różniła się statystycznie między grupą badaną a kontrolną. Wnioski Wykorzystanie techniki całkowitej tętniczej rewaskularyzacji w operacjach pomostowania wieńcowego u pacjentów po 70 roku życia, jest bezpieczną metodą i obarczoną podobną liczbą powikłań kardiologicznych w okresie pooperacyjnym

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

kardiochirurgia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jerzy Sadowski

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-121449

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: