Title:

Analiza zakażeń szpitalnych w oddziale neurochirurgii w latach 2003-2012

Author:

Wałaszek, Marta

Subject:

neurochirurgia ; zakażenia szpitalne ; SSI ; BSI ; PN ; UTI ; GI ; SST

Abstract:

CELE: Analiza zakażeń szpitalnych w oddziale neurochirurgii w latach 2003-2012. WSTĘP: Analizie poddano 13351 hospitalizowanych pacjentów, w dziesięcioletnim okresie. METODY: Podstawowym warunkiem do zbierania danych było wykorzystanie ujednoliconych definicje zakażeń szpitalnych wydanych przez ECDC (European Center for Disease Prevention and Control), umożliwiających rozpoznanie poszczególnych form zakażeń szpitalnych, a dla przeprowadzenia analiz statystycznych, standardowe, jednolite narzędzia jakim była karta rejestracji zakażeń oraz odpowiedni program komputerowy. WYNIKI: Zakażenia miejsca operowanego były najczęściej występującymi zakażeniami, stanowiąc 27,1% wszystkich zakażeń (SSI-Surgical Side Infection). Drugie miejsce zajmowały zakażenia krwi wynoszące 24,8% (BSI-Bloodstream Infection). Na trzecim miejscu uplasowały się zapalenia płuc w wielkości 24,6% (PN - Pneumonia). Czwarte miejsce zajęły zakażenia układu moczowegostanowiąc 14,3% (UTI-Urinary Tract Infection). W następnej kolejności wykrywano zakażenia przewodu pokarmowego (GI-Gastrointenstinal System Infection), które stanowiły 6,8%. Listę zamykają zakażenia skóry i tkanek miękkich (SST-Skin and Soft Tiussue Infections), których było 2,3%. Zachorowalność na SSI typach zabiegów kształtowała się następująco: LAM (0,93%); FUSN (3,32%); CRAN (2,44%); VSHN (3,75%); OTH (0,23%). Wśród czynników etiologicznych izolowan ; ych z materiałów pochodzących od pacjentów z rozpoznanymi SSI, BSI i SST dominował Staphylococcus aureus, w PN najczęściej wykrywano Acinetobacter baumannii, w UTI Escherichie coli, w GI Clostridium difficile. WNIOSKI: Dziesięcioletnia obserwacja zakażeń występujących w oddziale neurochirurgii wykazała możliwość przeprowadzenia bardzo dokładnej analizy epidemiologicznej zakażeń szpitalnych.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurochirurgia ; mikrobiologia

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Bulanda, Małgorzata

Date:

2014

Date issued:

2014

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-121244

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: