Title:

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD)

Subject:

Towarzystwa lekarskie ; Societies, Medical ; Polska ; Poland ; Gastroenterologia ; Gastroenterology ; Dzieci ; Child ; Fizjologia żywienia ; Nutritional Physiological Phenomena

Abstract:

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia dzieci powstało w 1998 r. na bazie dotychczasowej Sekcji Gastroenterologii i Żywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego utworzonej w 1979 r. Celem PTGHiŻD jest: upowszechnianie wiedzy z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci; współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu pokarmowego; podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów, szczególnie w zakresie gastroenterologii dziecięcej; szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie; reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów, zajmujących się dziećmi z chorobami układu pokarmowego; nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie gastroenterologii i żywienia dzieci. Towarzystwo wydaje czasopismo "Pediatria współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka". Witryna zawiera wytyczne i zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorób układu trawiennego u dzieci, informacje o szkoleniu specjalizacyjnym, spis publikacji członków Towarzystwa oraz bieżące zestawienie konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu gastroenterologii dziecięcej i powiązanych z tą specjalnością.

Date issued:

11/19/2012

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

2909

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: