Title:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (PTM)

Subject:

Towarzystwa naukowe ; Societies, Scientific ; Polska ; Poland ; Mikrobiologia ; Microbiology

Abstract:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (początkowo Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i Epidemiologów) zostało założone w 1927 roku. Celem Towarzystwa jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii. Towarzystwo organizuje zjazdy naukowe, kursy i wykłady oraz konkursy prac naukowych; prowadzi działalność wydawniczą, opiniuje o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występuje w jej sprawach wobec władz państwowych; współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. PTM wydaje trzy kwartalniki: "Polish Journal of Microbiology" (dawniej Acta Microbiologica Polonica), "Postępy Mikrobiologii" i "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia". Witryna zawiera zakładkę Czytelnia, gdzie można zapoznać się z najnowszymi, najczęściej cytowanymi wiadomościami z dziedziny mikrobiologii. Na stronie dostępna jest baza danych Mikrobiologia Polska zawierająca informacje o instytucjach naukowych, naukowo-badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach usługowych, firmach i zakładach, których działalność związana jest z mikrobiologią. W zakładce Wykłady i animacje udostępniono programy w ramach Akademickiej Telewizji Naukowej oraz programy angielskojęzyczne z kilku źródeł.

Date issued:

11/14/2012

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

2901

Source:

click here to follow the link

Language:

pol eng

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: