Title:

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)

Subject:

Towarzystwa lekarskie ; Societies, Medical ; Polska ; Poland ; Onkologia ; Medical Oncology

Abstract:

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej powstało w 1996 r. z siedzibą w warszawskim Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie. Cele Towarzystwa obejmują głównie prace nad postępem onkologii klinicznej w Polsce, reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w tej dziedzinie oraz członków PTOK w kraju i zagranicą, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród onkologów i współpracujących z nimi lekarzy, współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego, współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych, a także współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach. Towarzystwo wydaje od 2005 r. dwumiesięcznik "Onkologia w Praktyce Klinicznej". Witryna zawiera zakładkę "Dla lekarzy", w której zamieszczane są m.in. zalecenia i standardy, rekomendowane publikacje, czasopisma i serwisy dla onkologów. Na stronie dostępna jest także zakładka "Dla pacjentów", w której zamieszczono wiele informacji na temat objawów i leczenia nowotworów, polecane publikacje, linki do serwisów i organizacji pacjentów. W zakładce "Edukacja" znajduje się wykaz kursów specjalizacyjnych w ramach Szkoły PTOK, lista projektów badawczych, w których uczestniczy Towarzystwo i informacje o jego działalności wydawniczej.

Date issued:

11/13/2012

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

2879

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

Copyright

×

Citation

Citation style: