Title:

Ocena w warunkach in vitro wybranych czynników wpływających na patogenność grzybów z rodzaju Scopulariopsis

Author:

Skóra, Magdalena

Subject:

Scopulariopsis ; aktywność enzymatyczna ; determinanty patogenności ; grzybice powierzchniowe ; identyfikacja ; wrażliwość na antymykotyki

Abstract:

Niniejsza praca zakładała trzy cele. Pierwszym była ocena częstości występowania zakażeń wywoływanych przez Scopulariopsis na podstawie analizy wyników badań mykologicznych wykonanych w Zakładzie Mykologii Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Drugim celem było zbadanie obecności u Scopulariopsis pewnych właściwości uchodzących za determinanty patogenności grzybów, tj.: zdolność do wzrostu w 37°C i wytwarzanie różnych enzymów, a także ocena wrażliwości Scopulariopsis na antymykotyki. Ponadto podjęto próbę opracowania molekularnej metody identyfikacji Scopulariopsis.Stwierdzono m. in. że częstość grzybic powierzchniowych wywołanych przez grzyby z rodzaju Scopulariopsis wynosi średnio 3,4%. Dominującą postacią kliniczną zakażeń była grzybica paznokci stóp, a najczęściej izolowanym gatunkiem był S. brevicaulis.Szczepy S. brevicaulis wykazywały zróżnicowanie pod względem występowania i stopnia ekspresji badanych determinant patogenności. Stwierdzono oporność S. brevicaulis na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę i leki azolowe. Lekami wykazującymi aktywność w stosunku do szczepów tego gatunku były terbinafinai cyklopiroks.Przydatność analizy fragmentu genu kodującego 28S rDNA, zamplifikowanego przy użyciu starterów LSU1 i LSU2, w identyfikacji Scopulariopsis wymaga potwierdzenia w dalszych badaniach obejmujących większą liczbę szczepów różnych gatunków.

Place of publishing:

nieograniczony

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

mikrobiologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Anna B. Macura

Date:

2014

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-120428

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: