Title:

Porównanie czynników ryzyka chorób układu krążenia u kobiet w okresie przed i pomenopauzalnym

Author:

Piskorz, Anna

Subject:

choroby układu krążenia ; czynniki ryzyka ; kobieta ; menopauza

Abstract:

Wstęp: W okresie pomenopauzalnym śmiertelność kobiet istotnie wzrasta. Przyczyn tego zjawiska należy szukać nie tylko w zmianach stężenia hormonów płciowych. Istotny wpływ mogą mieć także inne czynniki na przykład te związane ze stylem życia. Cel: Celem pracy jest porównawcza ocena występowania czynników ryzyka miażdżycy i ChUK u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono w grupie 219 mieszkanek Krakowa, w wieku 30-65 lat, bez stwierdzonych kliniczne ChUK na tle miażdżycy i cukrzycy. Wyodrębniono dwie grupy: K1-kobiety miesiączkujące, K2-po menopauzie, w tym K2a-kobiety po menopauzie naturalnej i K2b-po menopauzie chirurgicznej. Program badawczy obejmował ocenę występowania wybranych modyfikowalnych czynników ryzyka ChUK. Wyniki: Kobiety z grupy K2 miały istotnie wyższe wskaźniki BMI (p=0,000), WHR i obwód talii w porównaniu z kobietami z grupy K1. Kobiety z grupy K2 miały znamiennie wyższe wartości lipidogramu (p=0,000), glukozy (p=0,04), białka C - reaktywnego (p=0,0128), niższe wartości parametrów potencjału antyoksydacyjnego (FRAP, p=0,003 i katalaza p=0,023) w porównaniu z grupą Kl. W grupie kobiet po menopauzie istotnie częściej występowały zaburzenia depresyjne (p= 0,005), zespół metaboliczny (p< 0,001 ), zwiększone (>=5%) ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego wg SCORE p<0,001). Wnioski: 1. Kobiety w okres ; ie pomenopauzalnym cechowało istotnie wyższe nasilenie modyfikowalnych czynników ryzyka ChUK, częstsze występowanie zespołu metabolicznego, a także wyższe ryzyko zgonu spowodowanego incydentem sercowo-naczyniowym wg. SCORE.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pielęgniarstwo ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Brzostek, Tomasz

Date:

2013

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-120303

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: