Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena wpływu złożonego postępowania terapeutycznego podczas przezskórnej interwencji wieńcowej w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST na wyniki oraz wybrane parametry lewej komory

Abstract:

STEMI jest problemem klinicznym w aspekcie znalezienia i wyboru optymalnej metody leczenia oraz postępowania okołozabiegowego. Trombektomia podobnie jak inh. gp 2b/3a służą poprawie perfuzji wieńcowej i ograniczaniu uszkodzenia miokardium. Dotychczasowe wyniki badań, w tym 16-tu randomizowanych, są różne pod względem wpływu na parametry czynności lewej komory oraz rokowanie odległe. Celem pracy jest ocena wpływu postępowania podczas pPCI na wyniki oraz wybrane parametry lewej komory i potwierdzenie czy określone postępowanie ma wpływ na odległe wyniki leczenia STEMI. W prospektywnym, randomizowanym badaniu wzięło udział 60 osób ze STEMI z czasem niedokrwienia <12 h. Oceniano czynniki demograficzne, czynniki ryzyka, rezolucję ST, uszkodzenie enzymatyczne, parametry angiograficzne (TIMI,TMPG). Echokardiografia przezklatkowa oraz rezonans magnetyczny serca oceniano dwukrotnie: 3-5 doba oraz 6 m-cy po STEMI. Obserwacja kliniczna dotyczyła okresu wewnątrzszpitalnego, półrocznego oraz 71±4 m. po MI. Stentowanie bezpośrednie było znamiennie częstsze w grupach z aspiracją. Tromboaspiracja w STEMI ma z porównywalne wyniki angiograficzne oraz pośrednie wykładniki perfuzji miokardium w porównaniu do klasycznej pPCI z użyciem abciximabu. Po tromboaspiracji w CMR dochodzi do znamiennego zmniejszenia nieodwracalnej komponenty zawału (MVO) oraz mniejszego remodelingu LK po 6m. Zróżnicowane po ; stępowanie okołozabiegowe nie miało wpływu na przeżycie odległe, mimo tendencji do rzadszego wyst. złożonego pkt. końcowego z powodu mniejszej ilości hospitalizacji sercowej w grupie konwencjonalnie.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Żmudka, Krzysztof

Date issued:

2013

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3649

Call number:

ZB-119476

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 20, 2023

In our library since:

Jan 9, 2014

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3649

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-119476 Mar 20, 2023

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information