Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ostre uszkodzenie nerek u chorych z nowotworami złośliwymi w województwie małopolskim w latach 1998-2011

Abstract:

Cele pracy: Badano przypadki ostrego uszkodzenia nerek (acute kidney injury -AKI)u chorych z nowotworami złośliwymi. Zasadniczym celem pracy była ocenazależności pomiędzy wybranymi parametrami charakteryzującymi AKI awystępowaniem zgonu i normalizacji czynności nerek.Materiał i metodyka: Retrospektywnym badaniem objęto 2 grupy chorychleczonych w szpitalach i ośrodkach dializ województwa małopolskiego. Pierwszągrupę stanowiło 378 chorych zgłoszonych Regionalnemu Konsultantowi wdziedzinie nefrologii poprzez nadesłanie kart obserwacyjnych ostrej niewydolnościnerek. Drugą grupą badanych było 184 chorych leczonych w Oddziale ChoróbWewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Szpitala Wojewódzkiego im Św.Łukasza w Tarnowie.Wyniki: Śmiertelność w badanych grupach wynosiła odpowiednio 30 i 34%. Nawystąpienie zgonu miały wpływ: brak normalizacji czynności nerek, przyczyna AKIinna niż obturacja dróg moczowych, obecność więcej niż jednej przyczyny ostregouszkodzenia nerek, obecność oligoanurii i czas jej trwania. Dializoterapia niewiązała się ze wzrostem śmiertelności. Normalizację czynności nerek obserwowanoodpowiednio u 30,7 i 27,5%.Wnioski: Ostre uszkodzenie nerek

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia ; onkologia ; epidemiologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Władysław Sułowicz

Date issued:

2013

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3644

Call number:

ZB-119610

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Jun 26, 2019

In our library since:

Jan 9, 2014

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

4

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3644

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-119610 Jun 26, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information