Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena parametrów sztywności tętnic u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych, sercowym zespołem X i toczniem rumieniowatym układowym

Abstract:

Wstęp i cele: Wzrost sztywności tętnic jest czynnikiem ryzyka miażdżycy i jej powikłań. Toczeń rumieniowaty układowy (Systemic Lupus Erythematosus – SLE) to przewlekła choroba zapalna, w której rokowanie jest obecnie zależne głównie od progresji miażdżycy. Oceniano: sztywność tętnic u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych (coronary atherosclerosis - CA), sercowym zespołem X (cardiac syndrome X - CSX) i z SLE, wpływ czynników ryzyka miażdżycy i wskaźników zapalnych na sztywność tętnic, wpływ atorwastatyny na sztywność tętnic u chorych z SLE.Materiał i metodyka: Chorzy: z CSX (n=44), z CA (n=44), z SLE (n=29). Pacjenci z SLE, przydzieleni do grupy atorwastatyny (40 mg/dzień, n=14) lub placebo (n=15). Badano stężenie cholesterolu, CRP, C3c i C4. Badano prędkość fali tętna (PWV – Pulse Wave Velocity); grupa z SLE badana wyjściowo i po roku. Badano ciśnienia centralne u pacjentów z CSX i CA. Wyniki: PWV u pacjentów z CSX był niższy (9,63±1,69 m/s) w porównaniu do pacjentów z CA (11,53±2,19 m/s) i wyższy w porównaniu do grupy kontrolnej (8,07±1,03 m/s). PWV w grupie z CSX i SLE były podobne (8,87±2,1 m/s). PWV wzrastał z wiekiem i wielkością ciśnienia tętniczego. Cukrzyca i nikotynizm zwiększały PWV u pacjentów z CA. Obwodowe i centralne ciśnienia były wyższe u pacjentów z CA. Wskaźniki zapalne nie wpływały na wzrost PWV. Po roku stwierdzono zmniejszanie PWV w grupie z SLE leczonych ; atorwastatyną (8,67±1,44 m/s vs 7,83±1,45 m/s; p=0,12), bez zmian w grupie placebo (8,84±1,79 m/s vs 8,73±1,79 m/s; p = 0,75). ; Wnioski: Pacjenci z CA mają najwyższą sztywność tętnic oraz wyższe ciśnienie tętnicze (obwodowe i centralne). U pacjentów z SLE sztywność tętnic jest większa w porównaniu do GK, ale podobna do grupy z CSX. Wiek i nadciśnienie tętnicze powodują wzrost sztywności tętnic. Cukrzyca i nikotynizm zwiększa sztywność tętnic u pacjentów z CA. Wskaźniki stanu zapalnego nie wpływają na wzrost sztywności tętnic. Roczne leczenie atorwastatyną w dawce 40 mg prowadzi do zmniejszenia wskaźników stanu zapalnego u pacjentów z SLE. Zmniejsza także sztywności tętnic, jednak wykazano jedynie trend, nie istotność statystyczną tego związku.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Podolec, Piotr

Date issued:

2012

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3631

Call number:

ZB-118867

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Nov 7, 2013

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3631

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-118867 Mar 13, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information