Title:

Wyniki przesiewowej oceny stanu funkcji poznawczych i nastroju a kontrola nadciśnienia tętniczego u pacjentów po 65 roku życia - gerontologiczna część badania POL-FOKUS

Author:

Piotrowicz, Karolina.

Subject:

nadciśnienie tętnicze ; otępienie ; funkcje poznawcze ; przesiewowa ocena funkcji poznawczych ; geriatria

Abstract:

Głównymi celami badania były: ocena efektywności leczenia hipotensyjnego u pacjentów ≥ 65 r. ż. leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego oraz ocena czynników wpływających na stopień kontroli nadciśnienia tętniczego, ze szczególnym uwzględnieniem przesiewowych wskaźników funkcji poznawczych oraz nastroju. Projekt zrealizowany został jako reprezentatywne dla populacji Polski badanie przekrojowe. Przebadano 2500 pacjentów w wieku 65 lat i więcej, leczonych od przynajmniej 12 miesięcy z powodu nadciśnienia tętniczego w ramach POZ lub poradni specjalistycznych. Zgromadzono dane dla 1988 respondentów.U wszystkich badanych wykonano skryningową kwestionariuszową ocenę stanu funkcji poznawczych z użyciem Skróconego Testu Sprawności Umysłowej i Testu Rysowania Zegara oraz przesiewową ocenę nastroju z zastosowaniem Geriatrycznej Skali Oceny Depresji. W całej badanej grupie kontrolę nadciśnienia tętniczego odnotowano u 44,6% ankietowanych, odsetek nie różnił się w grupach płci. W analizie wieloczynnikowej regresji logistycznej wykazano istotne statystycznie zależności dla kontroli nadciśnienia tętniczego i wyniku przesiewowej oceny stanu funkcji poznawczych i nastroju.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia ; geriatria ; psychologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Jerzy Gąsowski

Date:

2013

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-118783

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: