Title:

Rola limfocytów T regulatorowych o fenotypie CD4+CD25+Foxp3+ w patomechanizmie przejściowej hipogammaglobulinemii wieku dziecięcego

Author:

Rutkowska, Magdalena

Subject:

limfocyty T regulatorowe (T reg) ; przejściowa hipogammaglobulinemia wieku dzieciecego (THI) ; pospolity zmienny niedobór odporności (CVID) ; pierwotne niedobory odporności ; czynnik transkrypcyjny Foxp3

Abstract:

Przejściowa hipogammaglobulinemia wieku dziecięcego jest jednym z najczęściej występujących pierwotnych niedoborów odporności humoralnej u dzieci. Przyczyny obniżonej produkcji immunoglobulin u pacjentów z THI oraz mechanizmy ich późniejszej normalizacji, pozostają ciągle nieznane. Celem niniejszej pracy było poszukiwanie nowych patomechanizmów leżących u podłoża tego niedoboru, jak również ustalenie nowych kryteriów/parametrów immunologicznych, różnicujących THI od CVID o wczesnym początku. W prezentowanych badaniach oznaczano liczebność krążących limfocytów Treg o fenotypie CD4+CD25+Foxp3+ oraz analizowano wybrane parametry związane z ich powstawaniem i funkcjonowaniem. Prospektywne obserwacje kliniczne dzieci z THI wykazały, iż wyjściowo podwyższona liczba limfocytów Treg malała wraz z wiekiem osiągając pod koniec obserwacji poziomy porównywalne z oznaczanymi u osób zdrowych. Wraz ze spadkiem liczby tych komórek w krwi obwodowej, stwierdzano normalizację poziomu immunoglobulin w surowicy oraz stanu klinicznego pacjentów. Ocena funkcjonalna limfocytów Treg potwierdziła ich hamujący wpływ na produkcję IgG przez limfocyty B. Natomiast, analiza sekwencji genów kodujących receptory dla TGF-β nie wykazała żadnych mutacji/polimorfizmów, które mogłyby mieć związek z badanym niedoborem. Uzyskane wyniki badań wskazują na istotną rolę limfocytów Treg w patomechanizmie rozwoju THI (lecz nie CVID oraz SIgAD). Ocena liczebności limfocytów Treg może być przydatna w diagnostyce różnicowej THI z innymi częstymi formami hipogammaglobulinemii.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia ; immunologia ; pediatria

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Maciej Siedlar

Date:

2013

Date issued:

2013

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-119114

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: