Title:

Powtarzalność wybranych parametrów uzyskiwanych w 24-godzinnym automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi

Author:

Zimmer-Satora, Ewa

Subject:

zmienność ciśnienia tętniczego ; poranny wzrost ciśnienia ; powtarzalność ; ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia

Abstract:

Cel: ocena powtarzalności wybranych parametrów uzyskanych w 24-godzinnym automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego (ABPM), ze szczególnym uwzględnieniem porannego wzrostu ciśnienia (MS). Cel dodatkowy: sprawdzenie, które z parametrów klinicznych mają wpływ na powtarzalność. Badanie przeprowadzono w 92-osobowej grupie (55 osób z nadciśnieniem tętniczym i 37 zdrowych ochotników). Pomiar ABPM wykonano trzykrotnie.MS oszacowano na podstawie 4 definicji zaczerpniętych z piśmiennictwa światowego: sleep-through MS, preawake MS, Bilo MS i Wizner, Zimmer-Satora MS.Wyniki:- powtarzalność podstawowych parametrów uzyskanych w zapisie ABPM tj. ciśnienia tętniczego krwi (BP) dobowego, dziennego i nocnego jest bardzo dobra, - powtarzalność gabinetowego BP jest gorsza, - powtarzalność dobowej zmienności BP i redukcji dzienno- nocnej BP jest słaba,- MS jest słabo powtarzalny- najlepszą powtarzalność zaobserwowano w grupie osób zdrowych. W populacji ogólnej oraz w grupie z nadciśnieniem najlepszą powtarzalnością cechuje się Wizner, Zimmer-Satora MS,- na powtarzalność MS wyliczonego wg wszystkich czterech definicji wpływa zmienność dobowego SBP oraz, w przypadku Wizner, Zimmer-Satora MS, zmienność dobowej akcji serca, - na powtarzalność MS nie wpływa zjawisko białego fartucha ani gabinetowe BP.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Gąsowski, Jerzy

Date:

2012

Date issued:

2012

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-118273

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: