Obiekt

Tytuł: Związek polimorfizmów genów dla receptora chemokinowego typu 7 oraz chemokiny CCL19 z miażdżycą naczyń wieńcowych

Abstrakt:

WSTĘP. Celem badania było poszukiwanie związku między polimorfizmami genu receptora chemokinowego CCR7 oraz ligandu CCL19 z obrazem angiograficznym miażdżycy tętnic wieńcowych oraz ryzykiem zawału serca w populacji małopolskiej.MATERIAŁ I METODY. Analizowano materiał genetyczny 300 chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, zakwalifikowanych do planowej koronarografii. Metodą hybrydyzacji „dot blot” oraz RFLP wykonano genotypowanie 9 polimorfizmów etykietujących. Analizę statystyczną dla zbadania zależności genotypów z chorobą, przeprowadzono dla modelu addytywnego, recesywnego i dominującego z zastosowaniem testu χ2, testu Fishera, testu trendu Cochran-Armitage. W analizie wieloczynnikowej stosowano model regresji liniowej i regresji logistycznej.WYNIKI. Częstość występowania 1 lub więcej kopii allelu A rs17708087 wśród pacjentów, którzy przebyli zawał serca, była znamiennie wyższa (75,5%) niż w grupie kontrolnej (59%), p=0,01.U pacjentów będących homozygotami AA rs17708087 ryzyko wystąpienia zawału serca było ponad 2-krotnie większe (OR 2,13, CI1,13-3,86). Nie stwierdzono związku między badanymi polimorfizmami a lokalizacją i nasileniem zmian miażdżycowych w koronarografii. WNIOSKI. Wyniki badania sugerują, że polimorfizm rs17708087jest potencjalnym czynnikiem ryzyka zawału w populacji małopolskiej. Potrzebne są badania nad zdolnością predykcyjną skal ryzyka sercowo-nac ; zyniowego z jego zastosowaniem.

Miejsce wydania:

Kraków

Stopień studiów:

2 - studia doktoranckie

Dyscyplina:

choroby układu krążenia

Instytucja nadająca tytuł:

Wydział Lekarski

Promotor:

Korbut, Ryszard

Data wydania:

2012

Identyfikator:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3605

Sygnatura:

ZB-118330

Język:

pol

Prawa dostępu:

nieograniczony

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 cze 2023

Data dodania obiektu:

18 lip 2013

Liczba wyświetleń treści obiektu:

477

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

73

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3605

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
ZB-118330 26 cze 2023

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji