Title:

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym u dzieci po operacjach torakochirurgicznych

Author:

Tomaszek, Lucyna

Subject:

operacja Ravitcha ; torakotomia ; analgezja zewnątrzoponowa ; bupiwakaina ; morfina

Abstract:

Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym z użyciem bupiwakainy z morfiną metodą dawek powtarzanych poprzez porównanie ze standardowo stosowaną dożylną infuzją morfiny. Prospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzono u 149 dzieci po zabiegach torakochirurgicznych w wieku 7–18 lat. Obserwacją objęto okres sródoperacyjny i 24 godziny po ekstubacji chorego. Monitorowano nasilenie bólu, parametry hemodynamiczne, poziom sedacji, występowanie i rodzaj objawów niepożądanych, subiektywną ocenę jakości analgezji przez pacjenta. Badania wykazały, że analgezja zewnątrzoponowa jest skuteczniejsza niż analgezja ciągłym dożylnym wlewem morfiny. Skuteczność postępowania przeciwbólowego zależy od metody zastosowanej analgezji i warunków pomiaru nasilenia bólu, a nie zależy od rodzaju dostępu operacyjnego, płci i wieku badanych. Analgezja pooperacyjna oparta na dawkowaniu leków w zależności od oceny bólu i sedacji ma niewielki wpływ na profil hemodynamiczny, stan świadomości chorego oraz występowanie działań niepżądanych. Analgezja zewnątrzoponowa w odcinku piersiowym jest metodą bezpieczną pod warunkiem stałego monitorowania chorego pozwalającego na wczesne wykrycie potencjalnych powikłań i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Pomiar bólu za pomocą skali numerycznej wg schematu skali Szpitala im. Księcia Henryka pozwala na dokładną ocenę ; bólu zarówno w spoczynku, jak i w warunkach dynamicznych oraz umożliwia dobranie analgetyku w zależności od indywidualnego zapotrzebowania chorego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

torakochirurgia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Gajdosz, Ryszard

Date:

2013

Date issued:

2012

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-118577

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: