Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena zaburzeń homeostazy wapniowo-fosforanowej i stanu odżywienia u dzieci z nowo rozpoznanymi nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Abstract:

Wprowadzenie: Nieswoista zapalna choroba jelit (NZChJ) jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób okresu dziecięcego. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia i gospodarki wapniowo- fosforanowej u dzieci z nowo rozpoznaną NZChJ i po roku leczenia. Materiał i Metody: Do prospektywnego badania mieszanego kwalifikowano pacjentów Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia PAIP CMUJ w Krakowie, u których w latach 2009-2011, rozpoznano NZChJ. Oznaczenia wykonywano w momencie postawienia diagnozy i po roku obserwacji. Oceniano zaburzenia stanu odżywienia, homeostazę wapniowo-fosforanową oraz gęstość mineralną kości.Wyniki: Przebadano 50 pacjentów. Średni wiek dzieci wynosił 13,8 lat. ChLC wystąpiła u 35, WZJG stwierdzono u 15 pacjentów. Niedożywienie stwierdzono u 42,55% dzieci. Po roku stan odżywienia w całej badanej grupie poprawił się.Aż u 87,23% pacjentów stwierdzono obniżone stężenie 25(OH)D (poniżej 30 ng/ml). W kontrolnych oznaczeniach uzyskano jeszcze niższe stężenia 25(OH)D.Obniżoną gęstość mineralną kości obserwowano wyjściowo u 25,53 % dzieci, nieznamiennie częściej u chorych z ChLC niż z WZJG. Po roku gęstość mineralna kości, uległa poprawie. Tylko w grupie dziewcząt zmiany te były istotne statystycznie (p = 0,045).Wnioski: Ze względu na wzrastającą zachorowalność na NZChJ wśród dzieci, coraz częstsze rozpoznawanie choro ; by przed osiągnięciem szczytowej masy kostnej, konieczne jest opracowanie wytycznych zapobiegania, rozpoznawania, monitorowania i leczenia choroby metabolicznej kości u najmłodszych pacjentów z NZChJ.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego ; pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Fyderek, Krzysztof

Date issued:

2012

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3509

Call number:

ZB-117989

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 22, 2013

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3509

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-117989 Mar 14, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information