Object

Title: Występowanie antygenu HLA-G i wybranych wskaźników zapalnych u chorych na nieswoiste zapalenia jelit

Abstract:

NZJ są przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego o złożonej etiopatogenezie, w której istotną rolę pełnią czynniki genetyczne, immunologiczne, środowiskowe i infekcyjne. Zaliczamy do nich ChL-C i WZJG. HLA-G jest antygenem HLA klasy I charakteryzującym się ograniczoną dystrybucją w tkankach oraz obecnością izoform rozpuszczalnych oraz tkankowych. Udokumentowano zróżnicowaną prezentację izoform antygenu HLA-G w wielu chorobach autoimmunologicznych, zakażeniach wirusowych i chorobach nowotworowych. Ich obecność jest powiązana z tolerancją przeciwko komórkowym reakcjom odpornościowym. Celem niniejszej pracy była ocena zachowania się stężeń rozpuszczalnego antygenu HLA-G w surowicy krwi u chorych na ChL-C i WZJG, ustalenie zależności pomiędzy stężeniem sHLA-G w surowicy a stopniem aktywności NZJ oraz stosowanym leczeniem, a także określenie, czy oznaczanie w surowicy antygenu HLA-G możne być potencjalnym markerem biochemicznym, pomocnym w różnicowaniu ChL-C i WZJG.Badaniem objęto 150 osób, w tym 57 chorych na ChL-C, 51 pacjentów z WZJG oraz 42 osoby z ZJN. Wykonywano oznaczenie morfologii, stężenia albumin, białka całkowitego, żelaza oraz CRP w surowicy krwi. Stężenie sHLA-G oznaczano metodą ELISA. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w stężeniu sHLA-G pomiędzy chorymi na ChL-C, WZJG i grupą kontrolną. Zaobserwowano wpływ leczenia immunosupresyjnego na stężenie sHLA-G u chorych z NZJ w trakcie zaostrzenia. Uzyskane wyniki stawiają pod znakiem zapytania wartość sHLA-G jako markera biochemicznego, służącego do różnicowania między ChL-C i WZJG.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu trawiennego

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Tomasz Mach

Date issued:

2012

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3498

Call number:

ZB-118382

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2019

In our library since:

Apr 22, 2013

Number of object content hits:

545

Number of object content views in PDF format

545

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3498

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-118382 Nov 5, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information