Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Rola śródbłonka i zaburzeń autoregulacji przepływu krwi w patogenezie omdleń odruchowych

Abstract:

Celem pracy było: określenie udziału czynności śródbłonka w patogenezie omdleń wazowagalnych (VVS) poprzez zastosowanie pomiaru zależnej od przepływu rozszerzalności tętnicy ramiennej (FMD) oraz rozszerzalności tętnicy ramiennej niezależnej od śródbłonka (EID); określenie znaczenia FMD i EID jako czynników predykcyjnych występowania VVS podczas testu pochylniowego (HUTT); analiza zależności między FMD i EID a typem odpowiedzi na pionizację (wg klasyfikacji VASIS); ocena przydatności ultrasonograficznych parametrów przepływu krwi uzyskanych z analizy widma prędkości przepływu: prędkość maksymalna (Vmaks), prędkość minimalna (Vmin), prędkość końcoworozkurczowa (EDV), średnia prędkość przepływu (TAMX), wskaźnik pulsacji (PI) oraz wskaźnik oporowy (RI) w poszczególnych fazach badania FMD i EID (D0, D1, D2 i D3) w diagnostyce VVS. Badaniami objęto 80 osób: gr. A: 50 pacjentów z VVS, w wieku 17-39 lat (x=26,6±7,5), w tym 39 (78%) kobiet i gr. kontrolna (K): 30 osób bez VVS, w wieku 17-40 lat (x=29,7±5,7), w tym 23 (76,7%) kobiety. FMD i EID były istotnie wyższe u pacjentów z VVS w porównaniu z gr. K, co może wskazywać na istotny udział śródbłonka w patogenezie VVS. Punkty odcięcia 10,49% dla FMD oraz 27,64% dla EID wiązały się z wystąpieniem VVS podczas HUTT z czułością dla FMD równą 100%, dla EID 64,6% i swoistością 87,5% dla FMD i EID. Niezależnymi predyktorami wystąpienia VVS w tr ; akcie HUTT były: FMD, DBP w pozycji leżącej i EDV w fazie D2. Nie stwierdzono zależności między wartościami FMD, EID, różnicy PI i RI między poszczególnymi fazami badania FMD i EID a typemodpowiedzi na pionizację (wg klasyfikacji VASIS).

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

neurologia ; patofizjologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Piwowarska, Wiesława

Date issued:

2012

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3493

Call number:

ZB-117821

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Mar 25, 2013

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3493

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-117821 Mar 14, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information