Title:

Przebieg i rokowanie ostrej niewydolności nerek w grupie wcześniaków z sepsą

Author:

Hurkała, Joanna

Subject:

wcześniak ; ostre uszkodzenie nerek ; RIFLE ; sepsa

Abstract:

Cel pracy: ocena przebiegu i rokowania oraz rozpoznanie czynników podnoszących ryzyko zgonu w ostrej niewydolności nerek w trakcie późnej sepsy u wcześniaków. Cel dodatkowy: próba adaptacji skali RIFLE do oceny stopnia uszkodzenia nerek w przebiegu sepsy późnej u noworodków. Badanie retrospektywne dotyczące przypadków niewydolności nerek w przebiegu sepsy późnej u noworodków leczonych w Klinice Neonatologii CMUJ w Krakowie w latach 2004-2009. Grupę 80 noworodków z sepsą późną podzielono na dwie grupy: 39 pacjentów z niewydolnością nerek oraz grupę kontrolną (41 dzieci), z sepsą niepowikłaną ONN. Wyniki: wystąpienie AKI w przebiegu sepsy istotnie zwiększało śmiertelność. Potencjalne czynniki ryzyka wystąpienia zgonu: epizody hipotensji, oliguria, konieczność stosowania dopaminy, furosemidu, katecholamin oraz stwierdzenie we krwi innego patogenu niż gronkowiec koagulazoujemny. Niezależny czynnik zmniejszający ryzyko zgonu - narastanie wartości CRP. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami w zakresie występowania IVH, PDA i BPD. Średnia wartość czasu wentylacji mechanicznej była dłuższa w grupie z AKI. Nerkowa niewydolność nerek częściej występowała w grupie z AKI.W klasyfikowaniu pacjentów przy pomocy skali RIFLE konieczne jest niezależne rozpatrywanie kryterium obniżenia GFR (RIFLEGFR ) oraz zmniejszenia diurezy (RIFLEUo). W porównaniu do „złotego markera” (podwyższonego stężenia ; kreatyniny w surowicy powyżej 90 percentyla), modyfikacja skali RIFLEGFR , ale nie RIFLEUo, okazała się być przydatnym testem, o stosunkowo dobrej czułości wynoszącej 75% i swoistości 97%.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

pediatria

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Lauterbach, Ryszard

Date:

2012

Date issued:

2012

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-117584

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: