Title:

Angiogeneza w modelu zespołu metabolicznego u myszy z wyłączonym genem receptora kwasu retinowego (RXR[alfa]) w hepatocytach

Author:

Raźny, Urszula

Subject:

zespół metaboliczny ; angiogeneza ; RXR ; adipogeneza

Abstract:

Użyty w pracy model myszy z wyłączonym genem RXRα w hepatocytach (hRXRα ko) umożliwił zbadanie wpływu podwyższonego poziomu cholesterolu oraz leptyny w surowicy krwi (przy prawidłowym poziomie insuliny i wyższej tolerancji glukozy u tych myszy) na angiogenezę.W celu wyeksponowania parametrów zespołu metabolicznego myszy hRXRα ko i kontrolne były skarmiane paszą wysokotłuszczową przez 7 tygodni i dla kontroli paszą standardową. Podczas skarmiania zwierzęta były ważone i miały mierzone parametry biochemiczne we krwi. W 6 tygodniu skarmiania zwierzęta zostały nastrzyknięte podskórnie matrigelem zawierającym bFGF [25nM] na okres 6 dni. Angiogeneza była oceniana w preparatach parafinowych matrigelu wybarwionych immunohistochemicznie na obecność antygenu CD31. W komórkach, które wniknęły do matrigelu była również badana ekspresja genów. Skarmianie dietą wysokotłuszczową wywołało wzrost poziomu cholesterolu i leptyny w surowicy krwi oraz tendencję do obniżonej odpowiedzi angiogennej (liczba naczyń ze światłem w matrigelu) u myszy hRXRα ko. Analiza ekspresji genów w matrigelu tych myszy wykazała zahamowanie ekspresji genów związanych z angiogenezą, wzrost ekspresji genów stymulujących apoptozę oraz wzrost ekspresji genów kodujących wstępne etapy adipogenezy. Uzyskane wyniki sugerują, że odpowiedź angiogenna u myszy hRXRα ko jest głównie regulowana przez zaburzenia metabolizmu lipidów a ; nie proangiogenną leptynę. Słabsza odpowiedź angiogenna może wynikać z aktywacji apoptozy wywołanej lipotoksycznością w komórkach biorących udział w neowaskularyzacji oraz z indukcji wzmożonej adipogenezy.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

biochemia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Dembińska-Kieć, Aldona

Date:

2012

Date issued:

2011

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-116986

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: