Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Znaczenie oddziaływań integryn z rodziny beta1 oraz cyklooksygenazy-2 w progresji komórek czerniaka ludzkiego

Abstract:

Celem przeprowadzonych badań było określenie roli podjednostki integryny β1 w progresji czerniaka oraz stwierdzenie występowania oraz określenia charakteru jej współdziałania z COX-2 w czerniaku. Badania przeprowadzono na liniach komórkowych czerniaka ludzkiego z różnych faz rozwoju. Ekspresję integryny β1 wyciszano techniką RNAi, a następnie badano proliferację, apoptozę i potencjał inwazyjny komórek. W celu wykazania wpływu integryn β1 na chemiooporność, komórki po transfekcji siRNA β1 traktowano Tipifarnibem i badano apoptozę oraz proliferację. Analizę obecności COX-2 przeprowadzono badając jej aktywność lub ekspresję. Rolę COX-2 w komórkach czerniaka badano poprzez zastosowanie inhibitorów. Wyciszenie podjednostki integryny β1, nie prowadziło do uruchamiania apoptozy, spadku proliferacji (z wyjątkiem jednej linii) czy zmniejszenia potencjału inwazyjnego komórek. Natomiast wzrost apoptozy i spadek proliferacji wywołany Tipifarnibem był znacznie większy w komórkach z wcześniej wyciszoną podjednostką integryny β1. Stwierdzono obecność COX-2 w badanych komórkach, ale wpływ specyficznych inhibitorów uzyskiwano dla znacznie wyższych stężeń niż są wymagane do zahamowania jej aktywności. Ponadto wyciszenie podjednostki integryny β1 powodowało wzrost aktywności i ekspresji COX-2. Uzyskane wyniki sugerują, że integryny z podjednostką β1 odgrywają ważną rolę w progresji czerniaka ludz ; kiego poprzez ich ochronę przed apoptozą. Samo wyciszenie tego receptora nie wystarcza do wywołania korzystnych zmian w zachowaniu komórek nowotworowych, ale zdecydowanie uwrażliwia je na działanie chemioterapeutyków. Badane komórki eksprymują COX-2, jednak antyproliferacyjnei proapoptotyczne działanie inhibitorów COX-2 jest od niej niezależne. Istnieje zależność pomiędzy integrynami z podrodziny β1 a COX-2, jednakże uruchamiany mechanizm przeciwdziałania hamowaniu sygnalizacji z udziałem integryn nie jest w tej chwili zrozumiały.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

onkologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Laidler, Piotr

Date issued:

2011

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3467

Call number:

ZB-117138

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 8, 2013

Number of object content hits:

16

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3467

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-117138 Mar 17, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information