Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Zmiana wybranych czynników ryzyka miażdżycy w grupie młodzieży u progu dorosłości

Abstract:

Wstęp: Dokonujące się w Polsce korzystne zmiany w zakresie zapadalności i umieralności z przyczyn sercowo – naczyniowych są nadal niewystarczające. Cel pracy: Ocena zmian wybranych czynników ryzyka miażdżycy w grupie młodzieży u progu dorosłości.Materiał i metoda: Dwukrotne badania przeprowadzono wśród 100 kobiet i 41 mężczyzn przy użyciu tych samych metod i narzędzi badawczych (sondaż diagnostyczny, pomiary antropometryczne, oznaczenia wskaźników biochemicznych i stanu zapalnego z krwi żylnej). Wyłoniono 16 czynników ryzyka miażdżycy. Wyniki: Średnia wieku wynosiła 17,85 0,51 lat, po roku 18,96 0,51 lat. Średnia liczba analizowanych czynników ryzyka była podobna w grupie kobiet (4,88 1,88) i mężczyzn (5,07 1,23) i nie zmieniła się istotnie w czasie. Dodatnim wywiadem rodzinnym obciążonych było 46,8% ankietowanych. Zaobserwowano istotny wzrost wartości średnich stężenia hsCRP (p=0,044), fibrynogenu (p=0,000), TC (p=0,005), LDL-C (p=0,008) i HDL-C (p=0,000), wskaźnika BMI, WHR i obwodu talii oraz częstości rozpoznawania nadciśnienia tętniczego (z 4,3% do 11,3%; p=0,000). Średnia, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie mierzona przy użyciu wagi Tanita wzrosła znamiennie wśród mężczyzn (p=0,005), w grupie kobiet podobną zmianę wykazano w oparciu o pomiar aparatem Omron (p=0,023). U 47,5% młodzieży w pierwszym i 49,7%w drugim badaniu rozpoznano ZM. Objawy wzmożonego n ; apięcia związanego z sytuacją panującą w domu bardzo często odczuwało 14,9% i 17% młodzieży w drugim badaniu, z sytuacją panującą w szkole odpowiednio: 28,4% i 24,8%. Minimum 5 objawów depresji, utrzymujących się przez 2 tygodnie lub dłużej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskazało 8,5% i 9,9% młodzieży w drugim badaniu. Istotnie wzrosła liczba osób charakteryzujących się prawidłowym poziomem aktywności fizycznej (p=0,000), zmniejszył się odsetek osób czynnie palących tytoń (25,5% vs 16,3%; p = 0,012). W obu badaniach zdecydowana większość ankietowanych przyznała, że pije napoje alkoholowe oraz odżywia się w sposób nieregularny (ponad 80%). Wzrósł poziom wiedzy ankietowanych na temat czynników ryzyka i umiejętności w zakresie samokontroli (odpowiednio: p=0,022 i p=0,000). Wnioski: 1) W obu badaniach ponad 90% uczniów wykazywało co najmniej trzy, spośród analizowanych 16 czynników ryzyka. Blisko połowa była obciążona dodatnim wywiadem rodzinnym. 2) Istotnie wzrosła częstość rozpoznawania nadciśnienia tętniczego, średnie wartości wskaźnika BMI i WHR i obwodu talii oraz stężenia hsCRP, fibrynogenu, TC, LDL-C i HDL-C. 3) Zaobserwowano istotne ograniczenie wybranych, zadeklarowanych przez młodych dorosłych czynników ryzyka miażdżycy. 4) W odniesieniu do wybranych czynników ryzyka zmiany w grupie mężczyzn i kobiet nie były jednokierunkowe.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

zdrowie publiczne ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Promoter:

Brzostek, Tomasz

Date issued:

2012

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3452

Call number:

ZB-117209

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Mar 7, 2013

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3452

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-117209 Mar 14, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information