Title:

Zmiany skórne u chorych po przeszczepie nerki

Author:

Sułowicz, Joanna.

Subject:

dializa ; przeszczep nerki ; immunosupresja ; zmiany skórne ; nowotwory skóry

Abstract:

Celem pracy była ocena rodzaju zmian skórnych, oraz wpływu wybranych czynników na powstawanie raków skóry u 486 chorych po przeszczepie nerki (Tx) leczonych immunosupresyjnie.Grupę kontrolną stanowiło 112 chorych dializowanych oraz 17 z rozpoznanym rakiem skóry. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Zmiany skórne o charakterze infekcyjnym istotnie częściej występowały u pacjentów po Tx w porównaniu z grupą chorych dializowanych (53,9% vs 9,8%). Po Tx najczęściej obserwowano zmiany wirusowe (38,9%), grzybicze (25,9%) i bakteryjne (1,2%). U chorych dializowanych infekcje grzybicze wystąpiły u 8,9%, wirusowe u 3,6%; nie obserwowano natomiast zmian bakteryjnych. Trądzik polekowy stwierdzono u 13,6% chorych po przeszczepie. U chorych po Tx potwierdzono 39 ognisk raka podstawnokomórkowego, 13 raka kolczystokomórkowego oraz 2 mięsaki Kaposiego oraz po jednym przypadku choroby Bowena, raka Merkela, czerniaka złośliwego i mięsakowłókniaka. Niezależnymi predyktorami wystąpienia raków skóry były: starszy wiek w chwili Tx, czas stosowanej immunosupresji oraz występowanie NMSC przed Tx. Po zabiegu Tx wykazano istotną poprawę w częstości stosowania metod ochrony przed promieniowaniem UV w stosunku do zachowania sprzed zabiegu (p<0,0001). DNA EV-HPV w obrębie raków skóry stwierdzono u 8/11 (72,7%) pacjentów po transplantacji oraz u 2/17 (11,8%) pacjentów immunokompetentnych. Obecność DNA HPV-5 stwierdzono w dwóch próbkach pochodzącym od chorych po przeszczepie EV-HPV pozytywnych, (1 BCC, 1 SCC). Nie wykryto obecności HPV-8.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

dermatologia ; nefrologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum.

Promoter:

Anna Wojas-Pelc

Date:

2011

Date issued:

2011

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-116309

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: