Title:

Wpływ mięśniaków macicy na przebieg ciąży, porodu oraz połogu

Author:

Pośpiech-Gąsior, Katarzyna

Subject:

ciążą ; poród ; połóg ; mięśniaki ; miomektomia

Abstract:

U kobiet ciężarnych częstość występowania mięśniaków macicy szacuje się na 1,5-7,5% przypadków. Mimo powszechności występowania mięśniaków macicy nadal niewyjaśniona jest zależność między mechanizmami patogenetycznymi a zjawiskami kliniczno-epidemiologicznymi. Występowanie mięśniaków macicy wiąże się z licznymi powikłaniami w czasie ciąży, podczas porodu oraz w połogu. Cele badania: - ocena przebiegu ciąży powikłanej mięśniakami macicy w porównaniu do ciąży fizjologicznej, - ocena przebiegu porodu u ciężarnej z macicą mięśniakowatą w odniesieniu do porodu fizjologicznego, - ocena stanu noworodka w połogu u rodzących z mięśniakami macicy. Badanie objęło 102 kobiety ciężarne z mięśniakami macicy oraz 90 kobiet z ciążą fizjologiczną. Analizowane parametry: - dane demograficzne, - przeszłość położnicza, - charakterystyka mięśniaków macicy, - przebieg ciąży, - przebieg porodu, - ocena stanu noworodka, - analiza połogu. Wnioski:- w grupie pacjentek z mięśniakami macicy średni wiek ciąży w chwili porodu był znamiennie niższy. Częściej występowały choroby komplikujące ciążę oraz powikłania okołoporodowe,- w grupie pacjentek z mięśniakami częściej wykonywano cięcie cesarskie.-utrata krwi podczas porodu w grupie ciężarnych z mięśniakami macicy była statystycznie wyższa. Podczas cięcia cesarskiego pacjentki z mięśniakami macicy traciły większą ilość krwi w porównaniu do porodu drogami na ; tury,-ocena noworodka w skali Apgar w grupie pacjentek z mięśniakami macicy była niższa,-większy wpływ na czas trwania ciąży ma wiek kobiety niż wielkość mięśniaka. Ponadto na masę ciała noworodka większy wpływ ma wielkość mięśniaka niż wiek ciężarnej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Reroń, Alfred

Date:

2011

Date issued:

2011

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-115545

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: