Title:

Wpływ mięśniaków macicy na przebieg ciąży, porodu oraz połogu

Author:

Pośpiech-Gąsior, Katarzyna.

Subject:

ciąża ; poród ; mięśniaki podśluzówkowe ; miomektomia

Abstract:

U kobiet ciężarnych częstość występowania mięśniaków macicy szacuje się na 1,5-7,5% przypadków. Mimo powszechności występowania mięśniaków macicy nadal niewyjaśniona jest zależność między mechanizmami patogenetycznymi a zjawiskami kliniczno-epidemiologicznymi. Występowanie mięśniaków macicy wiąże się z licznymi powikłaniami w czasie ciąży, podczas porodu oraz w połogu. Cele badania:- ocena przebiegu ciąży powikłanej mięśniakami macicy w porównaniu do ciąży fizjologicznej,- ocena przebiegu porodu u ciężarnej z macicą mięśniakowatą w odniesieniu do porodu fizjologicznego,- ocena stanu noworodka w połogu u rodzących z mięśniakami macicy. Badanie objęło 102 kobiety ciężarne z mięśniakami macicy oraz 90 kobiet z ciążą fizjologiczną. Analizowane parametry: dane demograficzne, przeszłość położnicza, charakterystyka mięśniaków macicy, przebieg ciąży, przebieg porodu, ocena stanu noworodka, analiza połogu. Wnioski:- w grupie pacjentek z mięśniakami macicy średni wiek ciąży w chwili porodu był znamiennie niższy. Częściej występowały choroby komplikujące ciążę oraz powikłania okołoporodowe,- w grupie pacjentek z mięśniakami częściej wykonywano cięcie cesarskie.-utrata krwi podczas porodu w grupie ciężarnych z mięśniakami macicy była statystycznie wyższa. Podczas cięcia cesarskiego pacjentki z mięśniakami macicy traciły większą ilość krwi w porównaniu do porodu drogami natury,-ocena noworodka w skali Apgar w grupie pacjentek z mięśniakami macicy była niższa,-większy wpływ na czas trwania ciąży ma wiek kobiety niż wielkość mięśniaka. Ponadto na masę ciała noworodka większy wpływ ma wielkość mięśniaka niż wiek ciężarnej.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Alfred Reroń

Date:

2011

Date issued:

2011

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-115545

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: