Object

Title: Skuteczność hemodializy, stopień wyrównania niedokrwistości i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej a powikłania w toku leczenia

Abstract:

Powikłania sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną chorobowości i śmiertelności u chorych dializowanych. Celem pracy była ocena jakości dializoterapii oraz próba ustalenia czynników odpowiedzialnych za występujące w toku terapii powikłania. Badaniem objęto 272 chorych (146 M i 126 K) w wieku od 22-92 lat leczonych powtarzanymi hemodializami. W toku 2 letniej obserwacji stwierdzono 75 zgonów (27,7%) co daje roczną śmiertelność 13,8%. W okresie badania hospitalizowano 135 chorych z powodu powikłań sercowo-naczyniowych a 91 z innych przyczyn. Średni czas hospitalizacji jednego pacjenta z powikłaniami sercowo-naczyniowymi wynosił ogółem 24 ± 22 dni i wahał się od 2 do 114 dni.W badanej grupie chorych stwierdzono nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego powyżej 130 mm Hg u 30,51%, obniżony poziom albumin poniżej 38 g/l u 34,19 % a Npcr < 1 g/kg/d u 38,24 % chorych. U 46,69 % stwierdzono nieprawidłową masę ciała a wartości URR poniżej 65% wystąpiły u 18,75 % badanych, zaś Kt/V < 1,2 stwierdzono u 12,5% pacjentów.Poziom fosforu >1,77 mmol/l stwierdzono u 91 (33,46%) pacjentów, a iloczyn wapniowo-fosforanowy > 55 mg2/dl2 wystąpił u 51 (18,75%) badanych. Wartości PTH poniżej 150 pg/ml stwierdzono u 26 (9,56%) pacjentów a powyżej 300 pg/ml u 192 (70,59%) badanych.Niedokrwistość poniżej 10 g/dl obserwowano u 29,41% pacjentów a poziom Hb był istotnie niższy u chorych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Większość pacjentów (77,94%) była dializowana z wykorzystaniem przetoki tętniczo-żylnej.Chorzy z źle kontrolowanym nadciśnieniem mieli wyższe poziomy fosforu i iloczynu wapniowo-fosforanowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

nefrologia

Degree grantor:

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski.

Promoter:

Władysław Sułowicz

Date issued:

2011

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3393

Call number:

ZB-116307

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Oct 21, 2019

In our library since:

Mar 4, 2013

Number of object content hits:

704

Number of object content views in PDF format

704

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3393

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-116307 Oct 21, 2019

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information