Title:

Wpływ diety na zmianę ekspresji genów dla elongaz i desaturaz kwasów tłuszczowuch u szczurów

Author:

Drąg, Jagoda

Subject:

elongazy ; desaturazy ; kwasy tłuszczowe ; dieta

Abstract:

Struktura kwasów tłuszczowych może ulegać modyfikacji w procesach elongacji oraz desaturacji, katalizowanych przez elongazy i desaturazy kwasów tłuszczowych. Regulacja ekspresji genów dla elongaz i desaturaz odbywa się na etapie transkrypcji i jest regulowana przez hormony oraz składniki pokarmowe. Elongazy i desaturazy są transbłonowymi enzymami i występują przede wszystkim w retikulum endoplazmatycznym. Celem pracy było poznanie dynamiki zmian w zakresie ekspresji genów dla elongazy 2, 5 oraz 6 oraz 5, 6 oraz 9 desaturazy oraz zmian składu kwasów tłuszczowych w odpowiedzi na stosowanie różnego typu diety, w tkance wątrobowej i tkance tłuszczowej szczurów rasy Wistar, a także zmian profilu lipidowego i stężenia glukozy w surowicy krwi. Transkrypty dla elongaz i desaturaz były badane przy użyciu techniki RT-PCR i profil kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. W zależności od rodzaju zastosowanej w żywieniu zwierząt diety, wykazano odmienność w poziomach ekspresji mRNA dla elongaz i desaturaz zarówno w wątrobie jak i tkance tłuszczowej. W każdej grupie testowej, pomiędzy tkanką wątrobową oraz tkanką tłuszczową uzyskano różne poziomy ekspresji mRNA dla badanych izoform enzymów. W tkance wątrobowej oraz tkance tłuszczowej wykazano zróżnicowany odsetkowy skład kwasów tłuszczowych w zależności od zastosowanej diety. W każdej grupie testowej, pomiędzy tkanką wątrobową o ; raz tkanką tłuszczową stwierdzono odmienny skład kwasów tłuszczowych. Analiza profilu lipidowego oraz stężenia glukozy w surowicy krwi zwierząt wykazała odmienne poziomy parametrów w zależności od rodzaju diety.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

biochemia

Degree grantor:

Wydział Farmaceutyczny

Promoter:

Jaśkiewicz, Jerzy

Date:

2011

Date issued:

2011

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-115549

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: