Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wartość kliniczna oznaczenia sHLA-G u kobiet w ciąży

Abstract:

CEL PRACY: Celem pracy jest wyjaśnienie zmian stężenia sHLA-G w surowicy ciężarnej podczas porodu oraz ich związek z aktywnością układu odpornościowego matki. MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 177 pacjentek. Do grup badanych włączano pacjentki, od których pobrano krew obwodową do badania w takich przypadkach, w których można zaobserwować zmiany aktywności układu odpornościowego matki w ciąży (poród, poród przedwczesny, poronienie spontaniczne, ciąża ekotopowa). Do wykrycia sHLA-G w surowicy krwi użyto zestawu wykorzystującego technikę ELISA. Dodatkowo dokonano charakterystyki populacji limfocytów T CD57+ oraz komórek NK CD56+ znajdujących się w doczesnej przy użyciu cytometrii przepływowej.WYNIKI: Obecność sHLA-G wykazano u wszystkich pacjentek zarówno będących w czasie rozpoczynającego porodu, jak i będących w aktywnej fazie porodu. W początkowej fazie porodu zaobserwowano statystycznie znamienny wzrost stężenia sHLA-G, natomiast w ostatniej fazie porodu zaobserwowano znamienne statystycznie zmniejszenie stężenia sHLA-G w surowicy krwi. Ponadto wykazano, że początek porodu to wzrost liczebności populacji komórek CD56+ i komórek CD57+ w doczesnej, a następnie w miarę postępu porodu obserwuje się zmniejszenie liczebności tych subpopulacji komórek NK i limfocytów T wraz ze wzrostem stężenia antygenu HLA-G w surowicy krwi. Podobnie w pierwszymtrymestrze ciąży w miarę w ; zrostu ciąży ektopowej obserwowano statystycznie znamienny wzrost stężenia sHLA-G w surowicy krwi. Jego poziom był porównywalny do obserwowanego podczas spontanicznego poronienia. Natomiast podczas pęknięcia ściany jajowodu stężenie sHLA-G w surowicy krwi znamiennie statystycznie zmalało.WNIOSKI: Stężenie antygenu HLA-G może odzwierciedlać natężenie zjawiska selektywnej supresji jednojądrowych komórek cytotoksycznych układu odpornościowego, które znajdują się w mikrośrodowisku doczesnej. Pomiar stężenia tego antygenu może zostać wykorzystany klinicznie jako potencjalny znacznik zmian dokonujących się w mikrośrodowisku doczesnej i endometrium.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

położnictwo ; immunologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Wicherek, Łukasz

Date issued:

2011

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:3391

Call number:

ZB-115547

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 4, 2013

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/3391

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-115547 Mar 17, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information