Title:

Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)

Subject:

Polska ; Poland ; Towarzystwa lekarskie ; Societies, Medical ; Białaczka ; Leukemia ; Hematologia ; Hematology

Temporal coverage:

20-21 w.

Abstract:

Grupa PALG zaczęła formalnie działać w 1980 r. (osobowość prawną ma od 2003 r.), ośrodkiem koordynującym została Klinika Hematologii w Katowicach. Działalność grupy ma charakter ogólnokrajowy. Projekty badawcze opracowywane przez poszczególne zespoły robocze realizowane są w 19 ośrodkach hematoonkologicznych. Przedmiotem działalności naukowo-badawczej grupy PALG są przede wszystkim zagadnienia związane z leczeniem białaczek u dorosłych, a w szczególności optymalizacja diagnostyki i leczenia, analiza czynników prognostycznych oraz ocena wyników leczenia różnymi programami terapii. Ważnym kierunkiem badań jest opracowywanie nowych programów terapeutycznych i w przypadku potwierdzenia ich skuteczności, wdrażanie do praktyki klinicznej. Grupa PALG od wielu lat wyznacza standardy postępowania w białaczkach u dorosłych w Polsce. Na stronie znajduje sie wykaz publikacji grupy PALG, wykaz wytycznych i programów badawczych. Część zasobów dostępna jest po rejestracji.

Place of publishing:

Gliwice

Degree discipline:

Onkologia

Usage Category:

strona naukowa

Date issued:

12/2/2011

Type:

serwis informacyjny

Format:

application/pdf

Call number:

4066

Source:

click here to follow the link

Language:

pol eng

Access rights:

copyright

×

Citation

Citation style: